Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

20-22 IV 2018 r. Kazimierz Dolny

Konwiwencja kontynuuowała temat dialogu, zapoczątkowany podczas spotkania PGP w Gietrzwałdzie. Jej tematem był: Kryzys - dialog - powołanie do świętości.

Program konwiwencji

Galeria 1 * Galeria 2

ks. Stanisław Zając

17 III 2018. Kościół jest misją

W Domu Katechetycznym parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie z ks. Stanisławem Zającem w ramach Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Być może ostre załamanie pogody i obfite opady śniegu sprawiły, że przybyło tylko osiem osób.

Ks. Stanisław po krótkim wprowadzeniu i ukierunkowaniu, by wsłuchiwać się w to, czego Bóg od nas oczekuje, rozdał uczestnikom pracę do wykonania. Na kartkach były cytaty z Nowego Testamentu, które łączył tytuł: Kościół Ciałem Chrystusa. Na drugiej kartce były spisane różne opinie na temat Kościoła i jego roli. Uczestników szczególnie zaskoczyła niezwykła aktualność w dzisiejszych czasach myśli św. Jana Chryzostoma, Doktora Kościoła z przełomu IV i V wieku: Kościół znajduje się dzisiaj w stanie transformacji, w poszukiwaniu swojego historycznego modelu. Spojrzenie na Kościół poprzednich czasów, z całym jego bagażem historii, pełnym trudności i kontrastów – pomoże odnaleźć właściwą drogę prowadzącą do przezwyciężenia dzisiejszego kryzysu.

Zadaniem uczestników było opisanie wrażenia, jakie wywołały przeczytane teksty oraz jakie wezwania odczytują z tych tekstów dla siebie osobiście, dla parafii i dla Kościoła w Polsce.

Ilu uczestników, tyle było odpowiedzi. Podsumowując je ks. Stanisław podkreślił, że każdy ma swoje zadanie w Kościele, który ma być wspólnotą. - Kościół jest misją, jest sakramentem jedności. Warunkiem skuteczności jest jedność, nie ma skuteczności bez jedności. Im bardziej jesteśmy otwarci na jedność, tym bardziej jesteśmy obrazem Boga - mówił. - Parafia jest wspólnota wspólnot. Najmniejsza wspólnota – rodzina – jest sanktuarium, miejscem uświęconym przez Bożą obecność. Ważne jest, by pracując nad rozwijaniem wspólnoty, zauważyć drugiego człowieka, poświęcić mu swój czas, uwagę, współczucie. Powinniśmy iść do wszystkich, by opowiadać o Kościele, by przekazywać wiarę oraz modlić się w intencji misji - tłumaczył.

Dziękujemy ks. Stanisławowi za poświęcony czas i za to, że mimo niesprzyjającej pogody przybył do nas.

Przyg. Ewa Kamińska

Pojednanie z Bogiem i ludźmi

16 i18 III 2018. Dzień spowiedzi świętej

Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej podczas Rekolekcji Wielkopostnych przeżywali swoje wydarzenie parafialne, którego gestem był rachunek sumienia przygotowany według dołączonej do Listu refleksji, spowiedź św. oraz ofiarowanie podczas niedzielnej, kończącej rekolekcje Mszy św. Komunii św. w intencji osoby, z którą trudno się porozumieć.

Ks. Rekolekcjonista prowadząc nabożeństwo pokutne przypomniał najpierw, że problemem  wielu osób jest niepodejmowanie głębszego rachunku sumienia. Mówił, że spowiedź w wielu przypadkach jest szablonowa, co skutkuje słabym wzrostem duchowym. - Komunia Święta to zjednoczenie z Chrystusem, aby ono nastąpiło potrzebujemy pojednania z ludźmi – mówił Rekolekcjonista - Warto wykorzystać zaproszenie ze strony duszpasterzy i przedstawicieli parafii, aby pokazać Bogu i ludziom, że przeprowadzony gruntowny rachunek sumienia, spowiedź sakramentalna, przynoszą owoc w postaci nawrócenia i jednoczą nas, tworzą komunię, wspólnotę, jedność, miłość, zgodę z Bogiem i bliźnimi.

13 III 2018. Paraklet, który bierze nas w obronę

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie istnienia w każdym z nas wewnętrznego, pełnego oskarżeń „śmietnika” duchowego.

W tym dniu podczas każdej Mszy św. wierni otrzymali od posłańców kartkę – ekran, na której używając wyobraźni mogli „napisać” to, co jest wyrzutem, oskarżeniem, pretensją, żalem, brakiem, a następnie wyrzucić kartkę do stojącego kosza - duchowego śmietnika. 

Wykonanie tego gestu miało wyrazić podjętą decyzję oderwania się od oskarżeń oraz przywołania Ducha Świętego, by On wypełnił nasze wnętrza swoją miłością.

Przyg. Monika Nowak

9-11 III 2018. „Klucz do wnętrza”

W parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubszy przeprowadzona została sejsja „Znaczenie i zasady komunikacji w budowaniu wspólnoty rodzinnej i parafialnej”.

Współorganizatorami sesji były parafie sąsiednie: parafia św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Mąkoszycach oraz wójt gminy Lubsza. Konferencję i warsztaty przeprowadził ks. Stanisław Zając. Z warsztatów skorzystały 44 osoby. Parafian aktywnie wspierali ich proboszczowie: ks. dr Józef Meler, ks. Antoni Akińcza i ks. Tomasz Luboiński.

Komunikacja jest podstawą wzajemnych relacji z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi, dlatego pierwsza konferencja i warsztaty poświęcone były takiej tematyce. Podczas konferencji mogliśmy poznać sposoby komunikacji i porozumiewania się, nauczyć się słuchania, zrozumieć siebie. Konferencję zakończyliśmy wzmocnieniami, o których bardzo często zapominamy. Po konferencji otrzymałam szereg bardzo ciepłych podziękowań od uczestników, wyrażali wdzięczność za zorganizowanie takiego spotkania. Uczestnicy mówili , że „dostali klucz do swego wnętrza”, że bardzo dobrze spędzili te trzy dni i zrozumieli jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach. Jedna uczestniczka powiedziała, że wnuczka pochwaliła ją, „bo fajnie się babciu z Tobą rozmawiało”.

Serdecznie dziękujemy ks. Stanisławowi Zającowi za żywe i pełne radości pokazanie nam, że można nauczyć się dobrej komunikacji. Dziękujemy za miłą i życzliwą atmosferę oraz wyrozumiałość. Dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc przy organizowaniu materiałów, sali, ciasta i serwisu kawowego. Dziękujemy również uczestnikom konferencji, bo to dzięki nim stworzyliśmy wspólnotę. Składamy z całego serca Bóg zapłać.

Urszula Tymków oraz Zespół Odnowy Parafii.

25-26 II 2018. Uwrażliwienie na PPOE

W parafii św. Antoniego w Lublinie ks. Stanisław Zając prowadził spotkanie uwrażliwiające na potrzebę duszpasterstwa programowego jakie daje Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Program realizowany jest przez ponad dwadzieścia parafii w Polsce.

Ks. Stanisław Zając, odpowiedzialny za Promocję Apostolską PGP, podczas każdej Mszy św. wyjaśniał w homilii wiernym, że sensem istnienia parafii jest pełnienie misji ewangelizacyjnej. – Program odnowy prowadzi wspólnotę w kierunku budowania jedności, braterstwa, współdziałania i współodpowiedzialności, dzięki czemu parafia staje się misyjna, oddziałująca na rzeczywistość, wyprowadzająca ludzi z choroby bierności – mówił.

Natomiast po mszach św. opowiadał zainteresowanym o programie odnowy parafii. - Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, to duszpasterski program odnowy, który jest odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy życia Kościoła, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem, jaki sobie zakłada, jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot i doprowadzenie, by świeccy we współpracy z duszpasterzami stali się aktywni i współodpowiedzialni za wzrost wspólnoty parafialnej – tłumaczył.

Podczas wieczornego spotkania w kaplicy w poniedziałek 26 lutego w spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, ks. Stanisław mówił wówczas o celach odnowy i ewangelizacji parafii. – Żeby pokochać Kościół, trzeba Go najpierw poznać mówił. Przypomniał o wizji św. Franciszka, w której Bóg nakazał mu odbudować Kościół. Święty musiał przejść pewną drogę poznania i dopiero wtedy rozpoczął odnowę Kościoła. Podobnie jest w przypadku parafii. Najpierw w nas musi dokonać się przemiana myślenia, że każdy jest odpowiedzialny za drugiego człowieka i całą wspólnotę – objaśniał. - Bóg daje każdemu zadanie do wypełnienia, by osiągnąć świętość. A wolę Bożą najlepiej rozpoznawać i realizować we wspólnocie - zakończył.

Kolejne spotkanie z zainteresowanymi wiernymi zaplanowane zostało na 17 marca 2018 r. w Domu Katechetycznym.

Relacja ks. Stanisława Zająca

Sesja o komunikacji w Kazimierzówce

Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego na to, co się dzieje, można powiedzieć, że jest dość optymistycznie. Pierwszą radością tego roku była sesja formacyjna, która odbyła się w Kazimierzówce w dniach 2-4 lutego. Sesja poświęcona była roli komunikacji w realizacji programu odnowy parafii.  Była na tyle znacząca, że zadecydowano, aby ją dalej kontynuować.

Analiza i diagnoza parafii w Częstochowie

W dniach 18-20 lutego odwiedziłem parafię św. Floriana w Częstochowie i rozpoczęliśmy pierwszą fazę analizy i diagnozy parafii. Analiza i diagnoza jest bardzo trudnym zadaniem, szczególnie jeśli robi się to po raz pierwszy. Jednak ku mojej radości, praca ta bardzo ożywiająco i mobilizująco wpłynęła na zespół. Warto zaznaczyć, że razem z ks. Dariuszem Nowakiem byliśmy w jednej z parafii częstochowskich, której proboszcz podjął decyzję rozpoczęcia programu odnowy parafii. Konkretne działania zostały zaplanowane na jesień tego roku.

Realizacja programu w Kaliszu

Stamtąd pojechałem do Kalisza, aby wesprzeć zespół, który znalazł się w trudnej sytuacji po zmianie proboszcza. Byłem tam przez trzy dni od 21 do 23 lutego. Przyznam, że niepokoiłem się o realizację programu odnowy z tego powodu, że Parafialny Zespół Koordynacyjny nie ma jeszcze doświadczenia i jest nieliczny, natomiast nowy proboszcz dopiero zapoznaje się z programem. Brakuje też wystarczających struktur komunikacji. Ku memu zaskoczeniu zespół przekroczył wszelkie moje oczekiwania, ludzie potrafili ruszyć z programem i zrealizowali trzy wydarzenia. To dało okazję, żeby podjąć głęboką refleksję nad teologiczną i duszpasterską wartością realizacji programu. Mogliśmy się cieszyć tym dobrem, które się dokonało jak również znaleźć drogi wyjścia w pokonywaniu problemów, które się pojawiły. To wszystko dobrze prognozuje na przyszłość dla zespołu i parafii.

Spotkanie uwrażliwiające w Lublinie

W niedzielę 25 lutego udałem się do parafii św. Antoniego w Lublinie. Celem wyjazdu było uwrażliwienie uczestników liturgii na potrzebę odnowy i ewangelizacji parafii. Po każdej Mszy św. odbywało się spotkanie dla zainteresowanych, w sumie uczestniczyło w nich się ok. 150 osób. Umówiliśmy się z ludźmi na spotkanie następnego dnia na godz. 16.00. Ro spotkanie zakończyło się omówieniem strategii dalszej współpracy w przygotowaniu rozpoczęcia programu odnowy.

Ocena półrocznej pracy we wrocławskich parafiach

2 marca pojechałem do trzech parafii w diecezji wrocławskiej. Celem była, podobnie jak i w Kaliszu, ocena półrocznej pracy. Na każdą parafię były przewidziane dwa dni. Te spotkania były bardzo potrzebne, bo mogliśmy już w sposób konkretny i merytoryczny uświadomić sobie na czym polega istota programu: Co jest najważniejsze? Na co w szczególny sposób trzeba zwracać uwagę przy realizacji wydarzeń? Okazało się, że konieczne jest wyjaśnianie ludziom co jest wartością w przeżywaniu wydarzeń i jaki sens i jaką szansę przezmiany daje wykonanie gestu. Podkreślona została wartość osobistej formacji członków zespołu koordynacyjnego oraz posłańców.

Międzyparafialna sesja o komunikacji w Lubszy

Bardzo ciekawym doświadczeniem był wspólny udział w sesji o komunikacji, która odbywała się w Lubszy. Myślę że można cieszyć się z dwóch konkretnych efektów: pierwszy to uświadomienie sobie troski o wewnętrzny porządek emocjonalny i dobrą komunikację wewnętrzną. Drugi to doświadczenie wspólnej drogi i współpracy przedstawicieli tych parafii. Jest to dla mnie radosną prognozą na efektywną współpracę dzięki wzajemnemu wspieraniu się i motywowaniu na drodze odnowy parafii. To doświadczenie może być doskonałą motywacją do wychodzenia z indywidualistycznego modelu funkcjonowania parafii.

Kolejne parafie zainteresowane programem odnowy

W tym czasie otrzymałem wiadomość, że cztery kolejne parafie w diecezji wrocławskiej chcą rozpocząć przygotowania do realizacji programu odnowy parafii. Zdumiewa i raduje mnie dynamizm, który został wzbudzony w diecezji wrocławskiej. Potrzeba dużo łaski Bożej, abyśmy mogli te wezwania jako grupa podjąć. Również Łotwa zgłosiła gotowość dwóch kolejnych parafii zainteresowanych programem.

Bardzo proszę całą grupę o zorganizowanie jak najszerszego zaplecza modlitewnego w intencji realizacji tych inicjatyw.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
235262