Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

ZAPROSZENIE NA KONWIWENCJĘ

Dąbrowica k. Lublina, 26-29 stycznia 2017 r. 

Polska Grupa Promotorów w ramach konwiwencji programowania pracy do roku 2018 podejmuje refleksję nad świadectwem prawdy w aktualnej sytuacji pastoralnej w Polsce, które łączy Grupę w realizacji powołania i misji, wychodząc od oceny realizacji Programu 2016 i stanu Grupy.

Prosimy Promotorów oraz Kandydatów o potwierdzenie udziału w konwiwencji do 17 stycznia 2017 r. do sekretariatu PGP. Pełny koszt konwiwencji: 225,00 zł (75,00 zł - 1 doba)

Sekretariat PGP

s. Elżbieta Łutnik, tel. 793 830 715, e-mail:

Adres:

Dom Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

Dąbrowica 130A, 21-008 Tomaszowice

Wydarzenie ewangelizujące

15 I 2017. Tajemnica Wcielenia - Bóg obecny w konkrecie

W Archikatedrze Lubelskiej odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie obecności Boga w codzienności życia każdego człowieka.

U wielu wiernych istnieje trudność w dostrzeganiu obecności Boga w codziennym życiu, a wiara zamykana jest w ramach kultu, moralności, obrzędów, stad hasłem wydarzenia stały się słowa: Idź i głoś przez małość, bliskość, konkret.

Inspiracją i pomocą w przeżywaniu wydarzenia była ustawiona w prezbiterium Ikona Bożonarodzeniowa. Na każdej Mszy Świętej po odczytaniu Ewangelii, uczestnicy liturgii otrzymywali obrazki z Ikoną. Czas homilii poświęcony był odczytywaniu symboliki Ikony, aby uczyć się dostrzegać Boga obecnego w konkretnych wydarzeniach naszego życia.

Galeria

18 XII 2016. Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska w parafii św. Barbary w Łęcznej stała się okazją do przeżywania kolejnego wydarzenia.

W tym roku w czasie wydarzeń przypominane są wartości związane z sakramentem bierzmowania. Tym razem było nią mężne wyznawanie wiary,  której to łaski udziela  Duch Święty. Jedną z okazji do jej praktykowania jest sąsiedzkie spotkanie opłatkowe podczas kolędy, gdzie parafianie zostali zaproszeni, by łamiąc się opłatkiem, składając sobie życzenia dzielić się także wiarą.

Podczas liturgicznego przygotowania do wydarzenia  ks. Marcin Pyda mówił o przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia, tym zewnętrznym jakim jest: przygotowanie  potraw, sprzątanie, choinka, prezenty, ale przede wszystkim tym duchowym poprzez: udział w rekolekcjach, spowiedź, modlitwa, rozważanie słowa Bożego, udział w roratach. Zachęcał, by te ostatnie dni dobrze wykorzystać i  być gotowym na przeżywanie pamiątki przyjście Jezusa na ziemię w nrodzinach, ale też wraz z sąsiadami, przyjaciółmi  i ludźmi bliskimi.

Wydarzenie ewangelizujące zachęce, by parafianie w dniu wizyty duszpasterksiej w danym bloku spotkali się na spotkaniu opłatkowym z kapłanami odpowiedzialnymi za poszczególne rejony.

Galeria

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
184282