Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

22-23 VIII 2015. Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary w Ewangelię

Parafia św. Mikołaja w Szewnie będzie w tym roku gospodarzem XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata, realizujących Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Jubileuszowe spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia pod hasłem: Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary w Ewangelię.

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wystosował z tej racji zaproszenie do wszystkich wspólnot w Polsce podejmujących dzieło odnowy parafii. – Pragnę zaprosić do Szewnej wszystkich przedstawicieli Ruchu oraz tych, którzy mają na sercu odnowę Kościoła – napisał.

Program pielgrzymki

Konspekt 1

26-27 VI 2015. Programowanie roku

W parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie odbyło się programowanie roku dla parafii z Ostrowca i Szewny, poprowadził je ks. Andrzej Lupa z dyrekcji PGP.

W programowaniu udział wzięli przedstawiciel poszczególnych parafii ze swoimi kapłanami, obecny był ks. Jan Butryn, ks. Paweł Leszko i ks. Adam Gucwa. Najpierw dokonana została ocena minionego roku, a następnie na podstawie tych informacji każda z parafii zaprogramowała kolejny rok duszpasterski. Ostatniego dnia ks. Andrzej Lupa spotkał się z przedstawicielami parafii w Szewnie, gdzie omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem parafii do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii realizujących program odnowy i ewangelizacji. Spotkanie zakończył wspólny posiłek.

11-14 VI 2015. Zachęta do zaangażowania w życie wspólnoty

Rekolekcje ewangelizacyjne w parafii odbywały się w dniach 11-14 czerwca 2015 r. Poprowadziła je ekipa ewangelizatorów pod przewodnictwem ks. Józef Maciąga. Ewangelizatorzy prowadzili spotkania, animowali śpiew, dzielili się talentami jakimi obdarzył ich Pan.

Gestem wydarzenia ewangelizacyjnego było zachęcenie wszystkich wiernych do uczestnictwa w rekolekcjach, by podjąć refleksję nad głębszym zaangażowaniem się w życie wspólnoty parafialnej.

Spotkania ewangelizacyjne rozpoczynały się o godz. 8.30, następne prowadzone były o godz. 16.00. Centralnym momentem rekolekcji były Msze św. sprawowane o godz. 18.00. Szczególnym czasem łaski były również wieczorne nabożeństwa, które gromadziły wielu parafian. Codziennie w rekolekcjach uczestniczyło ok. 700 osób.

Radością z przeżywanych rekolekcji wierni podzielili się ostatniego dnia, podczas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za ten czas łaski. Wiele osób zabrało głos składając świadectwo działania Boga w ich życiu poprzez te rekolekcje.

Szczególną radością przeżywaną we wspólnocie było przyjęcie relikwii Krzyża Świętego oraz adoracja przy Krzyżu przez kolejne dni czuwania. Modlitewne spotkania poprzedzone były Mszą św. z nauczaniem tematycznym oraz zaproszeniem do włączenia się we wspólnoty działające w parafii.

Wieczorne czuwania przygotowane zostały przez poszczególne wspólnoty parafialne: Koła Żywego Różańca, Grupę Wsparcia Chorych, Caritas, Legion Maryi, Kręgi Domowego Kościoła, Szkołę Modlitwy, Akademię Młodzieżową, Dzieci Boże, Oazę Młodzieżową, Grupy Sąsiedzkie. Codziennie w modlitwie uczestniczyło w nich ok. 200 osób. W piątek wspólnota wyruszyła z Krzyżem Świętym w drogę krzyżową ulicami osiedla rozważając przykazania miłości Boga i bliźniego.

Bezpośrednio po rekolekcjach i peregrynacji Krzyża Świętego rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Metropolita Lubelski ks. Abp Stanisław Budzik.

Więcej...

7 VI 2015. Niedziela w oktawie Bożego Ciała – jak mam się  nawracać?

Mieszkańcy parafii archikatedralnej w Lublinie, zostali po raz kolejny zaproszeni do udziału w wydarzeniu ewangelizującym. Wartością mu przyświecającą było uświadomienie sobie nieustannej obecności żywego Boga w naszym życiu, zaś celem podjęcie decyzji, by iść przez codzienność razem z Jezusem drogą nieustannego nawracania.

W niedzielę 7 czerwca na zakończenie Mszy św. każdy mógł otrzymać kapłańskie błogosławieństwo oraz magnes z napisem Nie jesteś sam. Przedstawiona na magnesie droga symbolizuje naszą życiową wędrówkę, w której nieustannie obecny jest Chrystus. Ukazuje Go monogram IHS, który oznacza Iesus Hominum Salvator czyli Jezus Zbawicielem Ludzi. On ciągle zapewnia nas Nie jesteś sam.

Tego dnia podczas homilii można było usłyszeć zachętę do modlitwy poniższym tekstem, w której możemy wyrazić zgodę i przyjęcie swojego życia oraz dostrzec w nim obecność Boga.

Przyg. Monika Nowak

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
135161