Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

7 II 2016. Droga miłosierdzia – przebaczenie

W niedzielę 7 lutego w parafii archikatedralnej w Lublinie wszyscy uczestnicy liturgii mieli okazję uświadomić sobie, jak wielki jest dar przebaczenia, które otrzymujemy od Boga. Gestem wydarzenia było wręczenie obrazka z wizerunkiem wybaczającego Ojca.

W tym dniu do prezbiterium  świątyni przeniesiona została kopia obrazu Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”. Obraz był zachętą do kontemplowania oblicza miłosiernego Boga – naszego Ojca. W homilii ks. Grzegorz zachęcał do skonfrontowania się z postawą obu synów. Mówił, że tylko od nas zależy, gdzie będziemy się znajdować: czy z boku – jak starszy syn, czy w objęciach Ojca.

Na zakończenie Mszy św. wraz z obrazkiem uczestnicy otrzymali indywidualne błogosławieństwo kapłańskie. 

Przyg. Monika Nowak

Galeria

31 I 2016. Służba innym

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej miało miejsce kolejne wydarzenie ewangelizujące. Okazją do jego przeżycia był Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony w całym Kościele 2 lutego. Przygotowana na tę okoliczność liturgia miała pomóc wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, odkryć wartość, którą jest służba innym we wspólnocie Kościoła

W geście wydarzenia, każdy parafianin został zaproszony, by na niedzielną Eucharystię przynieść napisaną na kartce jedną intencję, która zostanie włączona do modlitwy wiernych. Tydzień wcześniej do podjęcia gestu wydarzenia zachęcał w czasie homilii ks. proboszcz Andrzej Lupa. Mówił, że odpowiedzialność za całą wspólnotę przejawia się także w trosce o przygotowanie liturgii.

Przyniesione przez wiernych intencje, zostały złożone w specjalnie przygotowanym koszu i przyniesione do ołtarza przez przedstawicieli każdego Rejonu w procesji z darami. W trakcie modlitwy wiernych, odczytane zostały losowo wybrane intencje, napisane przez uczestników liturgii. W ten sposób Eucharystia została ubogacona zaangażowaniem się wielu osób.

Galeria

Nowa dyrekcja PGP

28-31 I 2016. Ocena i programowanie pracy PGP oraz wybory Dyrekcji

W ośrodku rekolekcyjnym "Emaus" w Turno-Brzeźcach odbyła się konwiwencja PGP poświęcona wspólnotowej ocenie działań podjętych przez Grupę.

Dokonano także oceny Programu PGP 2015, oceny realizacji Planu 2012-2015, PGP zaplanowała pracę grupy na lata 2016-2019 oraz zaprogramowała rok 2016, uwzględniając zadania Grupy wskazane przez Wieczernik 2015.

W piątek wieczorem odbyły się wybory Dyrekcji PGP.

Większa relacja wkrótce:)

Dyrekcja PGP

Dyrektor główny - ks. Mirosław Grendus

Wicedyrektor - ks. Andrzej Lupa

Wicedyrektor - ks. Adam Lewandowski

Galeria 1 * Galeria 2

Wczasy nad morzem

Ćwiczenia wspólnotowe nad morzem odbędą się w domu wczasowym "Jantar" w Jantarze w drugiej połowie czerwca 2016 r.

Wczasy połączone będą z pogłębieniem życia duchowego pod kierunkiem kapłana prowadzącego. Koszt ok. 950 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie zgłoszeń do księdza prowadzącego, do końca marca 2016. Chodzi o to, by można było zarezerwować miejsca w ośrodku.

Kontakt ks. Mieczysław Nowak - tel. 513 264 478.

Wspólna Pascha

Zapraszamy na wspólne przeżywanie Wielkiego Tygodnia w Domu Rekolekcyjnym w Serpelicach nad Bugiem w dniach 23-27 marca 2016 r.

Rozpoczęcie w Wielką Środę kolacją, a zakończenie obiadem w Wielką Niedzielę. Koszt ok. 200 zł.

Zgłoszenia należy kierować do prowadzącego spotkanie ks. Mieczysława Nowaka - tel. 513 264 478.

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

Listy do Parafian

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
156294