Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

22-23 IV 2016. Rekolekcje dla Posłańców

Rekolekcje dla Posłańców z Szewny i Ostrowca Świętokrzyskiego poprowadził ks. Andrzej Lupa z parafii św. Barbary w Łęcznej.

W spotkaniu wzięło udział 26 współpracowników duszpasterskich z ks. Janem Butrynem, proboszczem z Szewny na czele. Celem rekolekcji było przygotowanie parafii do Tygodnia Braterstwa i II etapu realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji.

Tematem rozważań była: Droga do stawania się ludem Bożym. Ks. Andrzej Lupa  za pomocą scen biblijnych ukazywał jak Bóg tworzy swój lud. Posłańcy w przedstawionych scenach odnajdywali podobne problemy, ale i znaki Bożej obecności. Podczas duchowych ćwiczeń nie zabrakło czasu na dzielenie się doświadczeniem służby w parafii, jej trudnościami ale i radościami.

Galeria

Wczasy nad morzem

Ćwiczenia wspólnotowe nad morzem odbędą się w domu wczasowym "Jantar" w Jantarze w dniach 29 maja - 12 czerwca 2016 r.

Wczasy połączone będą z pogłębieniem życia duchowego pod kierunkiem kapłana prowadzącego. Koszt ok. 950 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o kierowanie zgłoszeń do księdza prowadzącego, do końca marca 2016. Chodzi o to, by można było zarezerwować miejsca w ośrodku.

Kontakt ks. Mieczysław Nowak - tel. 513 264 478.

8-10 IV 2016. Sesja Kościół – świat

W domu rekolekcyjnym w Nałęczowie odbyła się konwiwencja, podczas której przeprowadzona została uwspółcześniona sesja Kościół - świat.

Sesję przygotowali i poprowadzili promotorzy: Aleksandra Gała oraz ks. Adam Lewandowski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób.

Galeria 1 * Galeria 2

Znak krzyża - gest wydarzenia

3 IV 2016. Niedziela Miłosierdzia Bożego

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wierni parafii Archikatedralnej w Lublinie oraz wszyscy uczestnicy liturgii, mieli okazję uświadomić sobie, że w czynach miłosierdzia ukryte jest dwustronne obdarowywanie się.

W tym dniu w prezbiterium  Archikatedry Lubelskiej umieszczona została kopia wizerunku Jezusa Miłosiernego. Obraz miał przypominać o miłosierdziu, które przynosi Chrystus.

Na zakończenie Mszy świętej, po błogosławieństwie kończącym liturgię, wszyscy obecni zostali zaproszeni do wykonania gestu. Gestem wydarzenia był znak krzyża wykonany na czole osoby stojącej obok. Udzielając tego błogosławieństwa i jednocześnie przyjmując je, mogli uświadomić sobie, że dobro świadczone innym, powraca od tych, którzy je otrzymują.

Galeria * List do Parafian

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
162077