Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

5 VI 2016. Niedziela po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa

Wszyscy uczestnicy niedzielnej liturgii w parafii archikatedralnej w Lublinie mieli okazję uświadomić sobie prawdy swego serca w odniesieniu do Serca Jezusowego. Gestem wydarzenia była zmiana zajmowanego dotąd miejsca.

W tym dniu po wysłuchaniu homilii wszyscy wierni zostali zaproszeni do zmiany zajmowanego przez nich miejsca. Przez trud jaki ten gest budził można było zobaczyć, jak łatwo przyzwyczajamy się do pewnego schematu funkcjonowania. Te i inne przyzwyczajenia są granicami, których czasami boimy się lub nie chcemy przekroczyć. A przecież Serce Jezusowe nie zna granic. Dlatego może warto dostrzegać istniejące w nas bariery w kochaniu innych oraz uczyć się je przekraczać.  (Z Listu do Parafian).

Przyg. Monika Nowak

Galeria

26 V 2016. Jezus łączy nas w działaniu

Parafianie św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku zostali zaproszeni do doświadczenia radości z poznania owoców współpracy w przygotowaniu dekoracji na procesję Bożego Ciała, która jest świętem całej wspólnoty parafialnej. Hasłem wydarzenia były słowa: Jezus łączy nas w działaniu.

Gestem wydarzenia było podjęcie współdziałania poprzez: sąsiedzkie strojenie domu/bloku na trasie procesji, dekorowanie tradycyjne bloków poza trasą procesji, udział w przygotowaniu ołtarza, czuwanie przy ołtarzu, podjęcie różnych funkcji podczas procesji.

Na zakończenie procesji uczestnicy liturgii połamali się chlebem - symbolu współdziałania w przeżywaniu uroczystości.

List do Parafian

Spotkanie przy kolacji

24 V 2016. Z wizytą w Łęcznej

Wczoraj do parafii św. Barbary w Łęcznej przyjechała grupa świeckich wraz z ks. proboszczem Rihardsem Rasnacisem z Siguldy na Łotwie. Goście będą w parafii do piątku.

Od dwóch lat w ich wspólnocie realizowany jest Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Ks. Proboszcz nie tylko realizuje program odnowy parafii, jest również dyrektorem Łotewskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Łotysze przyjechali do Łęcznej, bo chcieli spotkać się z parafianami, którzy już ponad 20 lat podejmują program odnowy.

O godzinie 18.00 uczestniczyli we Mszy św., podczas której kazanie wygłosił ks. Rihards, a tłumaczył je kleryk ryskiego seminarium. Po Mszy św., przy kolacji, odbyło się spotkanie gości, rodzin, które je przyjmują oraz tutejszych kapłanów. Ks. Stanisław Zając, który pomaga wdrażać PPOE na Łotwie przedstawił zebrane rodziny i zespół duszpasterski, a ks. Rihards swoich parafian. Spotkanie było okazją do zapoznania się oraz opowiedzenia o zadaniach jakie pełnią w parafii, a także podzielenia się doświadczeniem pracy w Parafialnym Zespole Koordynacyjnym.

Goście nocują u rodzin, będzie to dla nich okazja do zapoznania się z zaangażowanymi parafianami. Porozumiewać się można w języku rosyjskim, angielskim, łotewskim;), niektórzy znają też polskie słowa.

Dzisiaj  tj. we wtorek, goście odwiedzą Lublin, zwiedzą Archikatedrę oraz skarbiec i podziemia, przejdą przez Bramę Miłosierdzia, będą też mieli czas na osobistą modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej. Następnie zwiedzą Bazylikę oo. Dominikanów - Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz Zamek Lubelski. Po obiedzie spotkają się z Parafialnym Zespołem Duszpasterskim parafii archikatedralnej i jej proboszczem ks. Adamem Lewandowskim. Parafia lubelska od 10 lat realizuje Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Po obiedzie goście udadzą się na spotkanie w Jawidzu-Rokitnie z PZK i proboszczem ks. Stanisławem Kryszczukiem.  Parafia ta od czterech lat prowadzi duszpasterstwo programowane według metodologii Ruchu dla Lepszego Świata.

Środa to dla gości dzień programowania roku pracy. W czwartek wezmą udział w Eucharystii i procesji Bożego Ciała. Zaś wieczorem spotkają się z PZK i Posłańcami parafii św. Barbary.

Łotewska Grupa Promotorów

Galeria 1 * Galeria 2

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
165550