Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

30 XI 2014. Adwentowe wezwanie - kiedy mam się nawracać?

W pierwszą niedzielę Adwentu mieszkańcy parafii archikatedralnej i uczestnicy niedzielnej liturgii zostali zaproszeni do okazania postawy otwartości na wezwanie nieustannie przychodzącego Boga i gotowości nawrócenia.

W tym dniu na zakończenie Eucharystii każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz obrazek przedstawiający Jezusa pukającego do drzwi z napisem Miłość przychodzi. Na drugiej stronie można było zobaczyć wewnętrzną stronę drzwi oraz słowa: Już otwieram... a może jutro... Przyjęty obrazek miał zachęcić do postawienia sobie pytania o gotowość do nawracania się.

W styczniu 2015 roku wraz z wizytą duszpasterską planowane jest kolejne spotkanie sąsiedzkie.  

Tekst: Monika Nowak, zdjęcia: Marek Budka

Galeria

23 XI 2014. Wmurowanie Kapsuły Czasu i Aktu Erekcyjnego

23 listopada 2014 r. w parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rozłazinie miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem budowy dzwonnicy – Wieży Fatimskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez ks. proboszcza dr. Sławomira Kozioła, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Uwieńczeniem historycznego dla parafii w Rozłazinie wydarzenia było podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie go w wieży dzwonnicy wraz Kapsułą Czasu.

Akt erekcyjny: My Społeczność Parafii Rozłazino tutaj zgromadzeni wyrażamy wspólną radość  i wdzięczność Bogu i ludziom z powodu zakończenia budowy nowej dzwonnicy - wieży kościoła, którą zbudowaliśmy wypełniając marzenia naszych przodków i budowniczych kościoła w Rozłazinie. Naszym przodkom nie pozwolono wybudować wieży dla tegoż kościoła z powodu politycznego sprzyjania protestantyzmowi. Tę naszą radość i wdzięczność wyrażoną w tej dzwonnicy pragniemy nieść w najdalsze pokolenia NA CHWAŁĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, DLA UCZCZENIA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, której dedykujemy tę dzwonnicę dla uczczenia 100 rocznicy Jej objawień w Fatimie (1917 – 2017), ucząc tym samym podejmowania trudów zmierzających do zachowania wiary w Narodzie.

Uroczystość przypadła w 150. rocznicę reerygowania parafii w Rozłazinie przez Biskupa Jana Niepomucena Marwicza w 1864r. oraz w 600. rocznicę przybycia do Rozłazina pierwszego proboszcza. Przed błogosławieństwem ks. Proboszcz odczytał Akt Erekcyjny, wręczając jednocześnie podziękowania i upominki w postaci albumów, tym wszystkim, którzy byli związani z budową dzwonnicy, sponsorowaniem kupna trzech nowych dzwonów i renowacją czwartego. Nazwiska tych osób wraz z ich podpisami zostały umieszczone w Akcie Erekcyjnym, wpisane zostało także nazwisko miejscowego sołtysa i dyrektora ZKiW w Rozłazinie. Po zakończeniu Mszy św. przy wieży dzwonnicy nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej oraz wmurowanie Kapsuły Czasu i Aktu Erekcyjnego. Po tej ceremonii przy dźwiękach dzwonów, wszystkie osoby związane z budową Wieży Fatimskiej udały się na poczęstunek.

Dźwięk dzwonów z Wieży Fatimskiej przez długie lata będzie przypominał parafianom to szczególnie podniosłe wydarzenie.

Tekst: Maciej Kaliński, zdjęcia: Krzysztof Licau

Galeria

15 listopada 2014 roku odbyły się w parafii archikatedralnej w Lublinie rekolekcje dla łączników (posłańców). Wzięło w nich udział około 30 osób. Celem dnia skupienia było umocnienie łączników w podejmowanej misji w dziele odnowy i ewangelizacji parafii.

Rozpoczynając spotkanie ks. Adam odwołał się do obrazu Kościoła jako organizmu złożonego z wielu członków, w którym łącznicy pełnią rolę naczyń krwionośnych.  Następnie ks. Adam razem z panią Olą,  współprowadzącą rekolekcje, odnosząc się do Adhortacji Papieża Franciszka „Radość Ewangelii” mówili o zagrożeniach (pokusach) oraz drogowskazach dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Nakreślili również obraz dwóch rodzajów postaw jakie możemy przyjmować „zarządcy, kontrolera” oraz „ucznia i misjonarza”. Po części wykładowej odbywały się spotkania w grupach. Uczestnicy rekolekcji mieli okazję do podzielenia się przemyśleniami na temat swojej posługi łącznika w świetle usłyszanego wcześniej słowa.

Monika Nowak

Galeria

21 XI 1989 – 21 XI 2014

Rodzinny Jubileusz 25-lecia parafii

"Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego – na mocy Kan. 515 KPK – erygujemy kanonicznie parafię pod wezwaniem św. Barbary w Łęcznej".

Powyższe słowa zostały napisane przez ks. biskupa Bolesława Pylaka w dniu 21 listopada 1989 r. w dekrecie erygującym naszą parafię.

16 XI 2014. Chrzest czyni z nas rodzinę

Dzisiejsza liturgia wprowadza nas w wydarzenie parafialne: Jubileusz 25-lecia parafii, które będziemy przeżywać 23 listopada. Jego przesłaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na chrzest święty, który wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i czyni z nas wielką rodzinę.

Mieszkańcy poszczególnych Rejonów gromadzą się na Mszach św., by na modlitwie i we wspólnocie rozpocząć ten radosny czas. W homilii ks. Tomasz Konstanciuk zaprasza wszystkich wiernych do przeprowadzenia refleksji nad minionym czasem: na ile odpowiedzieli na Boże zaproszenie, by włączyć się do wielkiej rodziny, jaką jest wspólnota parafialna i na ile czują się z nią związani, troszcząc się o jej losy.

Dary ołtarza niesione w procesji wyrażają wdzięczność Bogu za wstawiennictwo Patronki– św. Barbary orędującej za parafią w jej trudnych sprawach, za rodzinami i ludźmi ciężkiej pracy, szczególnie górników. Radość ze świątecznego dzielenia się sobą i wspominania  wspólnej drogi wyraża tort przygotowany na spotkanie w rodzinach i sąsiedztwie. Składane są również kroniki parafialne zawierające świadectwa o wielkiej pracy, o talentach puszczonych w obrót przy budowie kościoła i tworzeniu parafii oraz owocnej współpracy wszystkich powołań.

Galeria

Rejon Północny zaprasza na rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w Stagniewie k. Elbląga w dniach 13-16 X 2014. 

Celem rekolecji jest pogłębienie przez kapłanów swojego doświadczenia komunii i współodpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego.

Kontakt:

ks. Stanisław Zając tel. 601 053 318  

ks. Józef Miciński tel. (055) 272 31 87, 

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
120029