Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Zapraszamy na sesję "Stare wino"

Sesja odbędzie się w dniach 25-28 maja 2015 r. w pięknym ośrodku Lipowiec k. Zwierzyńca na Roztoczu. Poprowadzi ją ks. Mieczysław Nowak.

- Chcemy przeżyć spotkanie wiosenne seniorów i młodszych, będzie możliwość odpoczynku i podzielenia się mądrością życia życia i doświadczeniem z innymi. Wspomnienia z młodych lat i atmosfera braterstwa pozwolą nam, mamy nadzieję, na głębsze i radośniejsze przeżywanie życia, zobaczenie sensu przeżyć w rożnym czasie oraz możliwości twórczego zaangażowania - zachęca ks. Mieczysław.

Sesja rozpocznie się obiadem 25 maja i zakończy obiadem 28 maja. Koszt sesji - 50 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu, bądź bezpośrednio do Księdza prowadzącego.

e-mail: pgpsekretariat@gmail.com

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
131570