Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

List do Parafian św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku - "Sąsiedzkie wypominki"

14-15 XI 2015.Wydarzenia parafialne tematem rekolekcji

W dniach od 14 do 15 listopada 2015 roku w parafii archikatedralnej odbyły się rekolekcje dla posłańców. Uczestniczyło w nich ok. 30 osób.  Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Po niej ks. Adam zaznaczył, że treść dni skupienia będzie skrótem zaplanowanych na ten rok wydarzeń parafialnych. Odwołują się one do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia.

14 listopada 2015. Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się od pracy w grupach. Zastanawiano się w nich nad znaczeniem, funkcją drzwi  (odwołując się tym samym do zaplanowanego na grudzień otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie i następnie w katedrach świata). Następnie było pochylenie się nad tekstami: biblijnymi z Apokalipsy św. Jana, odnoszącymi się do drzwi oraz fragmentu bulli „Misericordiae vultus” . W kolejnym etapie spotkania uczestnicy dzielili się pragnieniami towarzyszącymi wszystkim ludziom, aby później odkryć, że pragnienia Boga i ludzi są takie same. W związku z tym zrodziło się pytanie: Dlaczego człowiek nie ma w sobie pokoju? Chcąc znaleźć odpowiedź zaczęto analizować, co znaczy królować po ludzku, a co królować po Bożemu. Ludzkie królowanie przypomina władzę absolutną – dyktaturę, zaś królowanie Boże oparte jest na miłości, pokorze, służbie, otwartości i rozwoju. Idąc dalej uczestnicy doszli do dwóch filarów miłosierdzia.   Ważne jest przebaczenie i pojednanie – popatrzono na związek elementów pojednania między ludźmi a warunkami sakramentu. Pod koniec uczestnicy skupili swoją uwagę na uczynkach miłosierdzia.

15 listopada 2015. Podczas drugiego dnia – a raczej przedpołudnia – rekolekcji, uczestnicy zobaczyli, jakie mogą być zagrożenia w czynieniu  miłosierdzia i jaką postawę wewnętrzną powinno się mieć.  Wysłuchano, jak ważne są kolejne części Eucharystii oraz na co trzeba zwracać uwagę, by mogła  z niej płynąć siła do czynienia miłosierdzia. Msza święta – źródło i centrum życia Kościoła - stanowiła najważniejszy i końcowy element rekolekcji.

Przyg. Monika Nowak

Galeria

18 X 2015. Przygotowanie do Roku Miłosierdzia

W niedzielę, w Archikatedrze Lubelskie,j odbyło się pierwsze zaplanowane na ten rok wydarzenie parafialne. Celem inicjatywy duszpasterskiej było zaproszenie mieszkańców parafii archikatedralnej oraz wszystkich uczestników liturgii do przygotowania się, do przeżycia Roku Świętego. Zaś wartością: otwarcie się na czas łaski Roku Świętego.

Na zakończenie Mszy św. każdy mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz program wydarzeń. W programie można było znaleźć logo Roku Świętego oraz jego wyjaśnienie, a także kalendarz wydarzeń parafialnych wraz z modlitwą.

Przyg. Monika Nowak 

Galeria

Błogosławieństwo młodzieży

18 X 2015. Św. Jan Paweł II - Nauczyciel wiary młodych

Hasło: Wierzę, więc dzielę się tym dobrem.

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej miało miejsce liturgiczne wprowadzenie do pierwszego wydarzenia parafialnego. Było ono związane ze wspomnieniem św. Jana Pawła II - inicjatora Światowych Dni Młodzieży.

Przed Mszą św. można było wysłuchać wypowiedzi Papieża, skierowanych do młodzieży, a także zobaczyć fragmenty jego spotkań z pielgrzymek do Polski. 

Wydarzenie miało pomóc wiernym odkrywać, że bycie chrześcijaninem jest związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za wiarę innych. - To zadanie wypływa z sakramentu chrztu i jest jedną z jego konsekwencji - mówił w homilii ks. Proboszcz – U niektórych słowa te mogą rodzić o opór, nawet myślenie, że nikogo nie można „zmuszać” do wiary. Nie o to chodzi. Tego typu myślenie znaczy tylko, że nie dzielimy się wiarą i że w imię źle pojętej tolerancji, odbieramy innym możliwość głoszenia Dobrej Nowiny. Dzisiaj Chrystus chce nam przekazać ważną prawdę, że „nie tak ma być między nami”. Wyjaśniał, że często, tak jak synowie Zebedeusza, chcemy załatwiać z Jezusem tylko swoje sprawy. Jezus jednak wskazuje nam, że wtedy naprawdę będziemy Kościołem i wspólnotą, gdy nie będziemy myśleli tylko o sobie. – Czy chcielibyście być w takiej wspólnocie? – pytał ks. Proboszcz. Więcej...

Galeria * Galeria - Msza św. wieczorna

25-27 IX 2015. Uniwersalizm Królestwa Bożego

Na konwiwencji jesiennej, którą w Morawicy prowadził ks. Adam Lewandowski, spotkało się – poza gospodarzami – 25 osób. Miejsce i temat spotkania łączyły się z Wieczernikiem 2015, który w tym czasie trwał w Krakowie.

Już w piątek, przy dzieleniu się życiem, uczestnicy mogli wysłuchać relacji ks. Mariana Wrony, który był obecny na  Wieczerniku przez cztery dni, i poczuć nieco atmosfery światowego spotkania Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Również ks. Mieczysław Nowak wspominał Wieczerniki, w których uczestniczył jako dyrektor PGP, a także niezapomniane spotkanie z o. Riccardo Lombardim.

Wypowiedzi ks. Jana Kutyny oraz parafian z Morawicy, zaangażowanych w przygotowanie Wieczernika, pozwalały wyobrazić sobie trud włożony w organizację tego spotkania. Ks. Adam podkreślał wielki udział morawickiej parafii w pomocy logistycznej Wieczernika. Grupa odpowiedzialnych zorganizowała odbieranie uczestników z lotniska i dowiezienie ich do hotelu lub parafii. Ich zadaniem było również zapewnienie tłumaczy-przewodników w j. hiszpańskim, francuskim, angielskim a nawet włoskim, którzy 20 września poświęcili niedzielne popołudnie by pokazać Gościom Kraków. Ogrom pracy wykonała też promotorka i kucharka z morawickiej parafii Teresa Król-Słabak, która przygotowywała dla gości posiłki oraz wypiekła niezliczoną ilości ciast.

Na zakończenie dnia dokonano oceny pielgrzymki w Szewnie. Więcej…

Good-Bye, until 2019! * Nos vemos en el 2019! * Aurevoir au 2019!

Arrivederci in 2019! * 2019년에 다시 만나요!

Do zobaczenia w 2019!

Dyrekcja Generalna wybrana 26 września 2015 r. podczas Wieczernika 2015 na lata 2015-2019

ks. Feliciano Rodriguez Dominguez z Portoryko, Dyrektor Generalny
ks.  Ignacio Gonzalez z Hiszpanii
Carlos Sola z Portoryko
Margaret Green z Australii
Amaladhas z Indii

Dyrektor Generalny ks. Feliciano Rodriguez

19 IX 2015. Wieczernik Pastoralny rozpoczęty

- Witamy w Polsce! Gość w dom, Bóg w dom! – tymi słowami ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej powitał zgromadzonych na Wieczerniku przedstawicieli Grup Lokalnych z różnych stron świata. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.00, kiedy na miejsce dotarli już przedstawiciele większości zgłoszonych Grup.

Gości powitał również gospodarz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, salwatorianin, który w imieniu ojca prowincjała życzył wszystkim zgromadzonym na Wieczerniku, by razem Chrystusem zmieniali świat na lepszy. – Dopóki na tym świecie będzie choć jeden człowiek, który nie wielbi Chrystusa, będziemy mieli co robić – mówił.

Z kolei głos zabrał Dyrektor Generalny ks. Feliciano Rodriguez: - Witam Was na piętnastym Wieczerniku Pastoralnym Ruchu dla Lepszego Świata - mówił – Oznacza to sześćdziesięciolecie wspólnych spotkań, to bardzo znacząca rocznica. Stajemy dzisiaj wobec wyzwań, które trzeba podjąć w sposób głębszy i dać właściwą odpowiedź na znaki czasu, żeby głosić Królestwo Boże i budować je. Jest to czas słuchania Ducha Świętego, wiedząc, że w tej sytuacji w jakiej jesteśmy, On jest jedynym, który może dać odpowiedź. Musimy włożyć to, co jest najlepsze w nas wszystkich, żeby szukać najlepszej odpowiedzi na te wyzwania, które przed nami stają.

Dyrektor zaznaczył, że po raz pierwszy Wieczernik odbywa się w Polsce. – To kraj o bogatej historii – mówił – i niezwykłej wierze, która kształtowała jego tożsamość. Podziękował Polakom za gościnę, również ojcom salwatorianom, w których ośrodku odbywa się spotkanie. – Nie jesteśmy grupą ekspertów, nawet Dyrekcja - podkreślał - ale łączymy dobrą wolę ludzi i chcemy połączyć nasze możliwości, by otworzyć na Tego, który nas inspiruje. Modlitwę zawierzenia Bogu owoców Wieczernika poprowadził Keith Davis z Dyrekcji Generalnej.

Następnie wszyscy uczestnicy krótko przedstawili się, opowiadając skąd pochodzą i jakie pełnią funkcje. Wieczernik zgromadził przedstawicieli Grup z Włoch, Puerto Rico, USA, Hiszpanii, RPA, Australii, Argentyny, Meksyku, Republiki Demokratycznej Konga, Kolumbii, Brazylii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Papui Nowej Gwinei, Belgii, Zimbabwe, Peru, Korei no i z Polski. Tego dnia zgromadziły się trzydzieści trzy osoby z osiemnastu krajów świata, wszystkich uczestników, kiedy dojadą, będzie czterdziestu trzech.

Po prezentacji uczestnicy udali się na kolację, którą rozpoczęli od otwarcia szampana, by wyrazić radość ze wspólnego spotkania, a także świętowania tak szczególnego czasu. Po wzniesieniu lampek szampana słychać było polskie „na zdrowie”, wypowiadane z niespotykanym dotąd w naszym kraju akcentem...

Photo: Day 1 * Day 2 * Day 3 * Day 4 * Day 5 * Day 6 * Day 7 * Day 8 * Day 9 * Day 12 * Day 13

19 IX-1 X 2015. Spotkanie w Polsce

Tegoroczny Wieczernik Ruchu odbędzie się̨ w Krakowie, w Domu Zakonnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (u Salwatorianów).

Po raz pierwszy zdecydowano się na zorganizowanie tego spotkania poza Włochami, żeby podkreślić nowe wyzwania jakie stoją dzisiaj przed Grupą w promowaniu duchowości komunii. Niewątpliwym argumentem wyboru Krakowa jest jego związek ze św. Janem Pawłem II, który nieraz udowodnił, że potrafi podejmować trudne zadania ewangelizacji także w środowiskach zdawałoby się odległych od Ewangelii.

Czytaj dalej...

22-23 VIII 2015. Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary

Sobota

Tegoroczna, jubileuszowa pielgrzymka parafii realizujących program odnowy i ewangelizacji odbywała w Szewnie. Jej hasłem były słowa: Parafia wspólnotą nawrócenia i wiary. Na to coroczne spotkanie przybyły grupy z trzynastu parafii: z Hrubieszowa, Jawidza-Rokitno, Kodrębia, Krosna-Polanki, Lublina, Łęcznej, Malborka, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szówska, Tarnobrzega, Torunia i oczywiście parafianie z Szewny.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną na Świętym  Krzyżu, zanim jednak wszyscy się tam zgromadzili, pielgrzymi z różnych stron, mieli okazję zwiedzić w drodze różne atrakcje regionu m.in. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi czy Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w Sudole.

Mszy św. sprawowanej w koncelebrze z kapłanami - opiekunami grup, przewodniczył ks. Józef Miciński z Malborka, homilię wygłosił ks. Mieczysław Nowak, pierwszy dyrektor Polskiej Grupy Promotorów. Następnie pielgrzymi podzieleni na grupy z pomocą przewodników zwiedzali sanktuarium. Po tej części wzięli udział w nabożeństwie adoracji Krzyża Świętego, która zakończyła się ucałowaniem relikwii. Z sanktuarium, już  pod opieką pilotów, grupy udały się na kwatery do rodzin.

Czytaj dalej...

Galeria 1 * Galeria 2

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

W Kazimierzówce

27-29 VIII 2015. Miłoradz-Mątowy

W Montowach miałem poprowadzić kolejne spotkanie dla grupy animacyjnej, jednak ono nie wyszło. Przyszło niewiele osób i dlatego i zrezygnowaliśmy ze spotkania. Zastanowiliśmy się tylko co robimy dalej, jakie podejmujemy inicjatywy, żeby przygotować całą parafię do rozpoczęcia programu. A także jak motywować tych, którzy zadeklarowali się do uczestnictwa w zespole animacyjnym.

30 VIII-2 IX 2015. Stara Kościelnica

Pojechałem do Starej Kościelnicy na niedzielę powołaniową. Parafia jest niewielka, bo liczy ok. 800 osób, odbywają się tam dwie Msze św. - jedna w Starej Kościelnicy, druga dojazdowa w kaplicy. Nie mają tam sali, aby spotkać się bezpośrednio z ludźmi, dlatego takie spotkanie poprowadziłem w świątyni, zaraz po Mszy św. Zostało sporo osób, zazwyczaj tak jest, jak nie trzeba przechodzić w inne miejsce.

W czasie katechezy próbowałem pokazać im potrzebę odnowy parafii,  a także później, mówiąc o krokach, które trzeba podjąć, żeby rozpocząć program odnowy oraz do czego ten program ma parafian prowadzić. Umówiłem się z ludźmi na następne dni, na poniedziałek, wtorek i środę. Była to już pierwsza sesja formacyjna. Zastanawialiśmy się nad tym: Po co nam parafia? Ale również po co Panu Jezusowi parafia? Co się Panu Jezusowi w naszej parafii podoba? Ale i co Go boli w parafii? Co chciałby, żebyśmy zmienili, żeby mógł dobrze się czuć w niej. Pytaliśmy też: Jak Jezus może się czuć w tej parafii jako w Swoim Ciele? Rozmawialiśmy także o podstawowych kryteriach, które są znakiem ideału parafii i Kościoła. Wskazywaliśmy na to, że im bardziej jesteśmy zjednoczeni, im bardziej jesteśmy na siebie otwarci, tym bardziej jesteśmy podobni do Pana Boga. Także o ty, że jeśli parafia jako wspólnota staje się misyjną, staje się światłością, staje się solą świata.

Na spotkaniu było około 15 osób.  Całkowitym zaskoczeniem były dla mnie słowa, które usłyszałem od tych ludzi: - Proszę księdza, my już zrealizowaliśmy program: Nowe Oblicze Wsi. Napisaliśmy projekt i otrzymaliśmy środki jego realizację. Cieszymy się z tego, bo odnowiliśmy naszą wioskę, sam ksiądz zresztą widzi jak ona wygląda. A teraz będziemy mogli naszą wioskę odnowić duchowo. Dzięki ich doświadczeniu pracy z projektami, znalazłem ogromne zrozumienie dla mojej propozycji. Myślę, że oni o wiele bardzie przekonali się do tego niż sam ich proboszcz. Mam nadzieję, że ten program zostanie u nich podjęty i przyniesie piękne owoce.

3 IX-5 IX 2015. Elbląg parafia św. Józefa Robotnika

W Elblągu zakończyliśmy formację Grupy. Poprowadziłem tam dwie sesje, a ks. Józef Miciński jedną  dotyczyły istoty Kościoła, mówiliśmy o nim jako mistycznym ciele Jezusa Chrystusa. Teraz rozpoczęliśmy pierwszą sesję analizy i diagnozy.

Sesja była dużym przeżyciem dla ludzi. Kiedy szukali i wydobywali niezadowolenia jakie są w ich środowisku, sami chcieli wiele spraw zrozumieć, znać jakąś odpowiedź. Zadawali mnóstwo pytań, co było dla mnie sporym obciążeniem, bo musiałem się zatrzymywać w toku sesji i im te rzeczy, dla mnie dość elementarne, tłumaczyć. Jak się broniłem, odpowiadali: - Kogo zapytamy? Gdzie? Nie ma takiej okazji. Chodziło im o różnego rodzaju trudne sytuacje, które mamy w Kościele, jak je rozumieć, jak do nich podchodzić.

Uważam, że spotkanie było owocne, dynamiczne, ciekawe dla nas wszystkich. Na zakończenie jak zwykle rozdałem ankietę do analizy sytuacji parafialnej. Nie zdążyliśmy jej przeprowadzić podczas sesji, mają to zrobić sami na oddzielnym spotkaniu, którego datę ustaliliśmy. Mają także znaleźć odpowiedź na pytania: Jakie mają zasoby, co jest w ich parafii wartościowego? Wróciliśmy do pytania, które postawiłem im na początku: Co się Jezusowi podoba? Za co Jezus błogosławiłby Waszą parafię? Chciałem, by wydobyli i zapisali te zasoby, które potrafią zauważyć.

Następnym dziełem miało być dokończenie analizy i diagnozy w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, jednak przenieśliśmy tę sesję na październik. A ja dzięki temu troszeczkę wcześniej wróciłem do domu.

10-12 IX 2015. Kazimierzówka

W czwartek, piątek i sobotę prowadziłem w Kazimierzówce, podobnie jak w Elblągu, pierwszą sesję analizy i diagnozy. Dla ludzi zawsze dużym wyzwaniem jest wypisanie „niezadowoleń”, które znajdują w środowisku. Jest to jednak niezbędne, by zrobić wstępną analizę i diagnozę. Oczywiście, dla nich to wszystko było nowe, dlatego tak ważna jest by pomóc im odczytać te wszystkie niezadowolenia posługując się metodą czytania znaków czasu: Co mówi do nas Bóg?

Jest to doświadczenie, które wymaga zmiany myślenia i patrzenia na rzeczywistość bez moralizowania, bez ideologii, by zobaczyć fakty – jest tak i tak, tak ludzie czują, tak ludzie myślą. Ale co przez te znaki mówi nam Bóg? Jaką sytuację parafii i Kościoła w tym środowisku nam pokazuje. Istnieje tu duża pokusa oceny moralnej: czy to prawda, czy nie prawda, czy to słuszne czy nie słuszne? My jednak przy ocenie stwierdzamy tylko fakty - jak ktoś tam myśli. Niektóre stwierdzenia często mogą być niesłuszne czy krzywdzące, ale my patrzymy rzeczywistość jaką wskazuje nam ludzkie myślenie. Mówiliśmy o zjawiskach, które występują w społeczeństwie: o indywidualizmie, klerykalizmie, prywatyzacji wiary itp., problemem podstawowym jest jednak stary styl duszpasterstwa: klerykalnego, sakralizującego, mało ewangelizującego.

Nie udało mi się rozdzielić zadań do wykonania jeśli chodzi o analizę. Pobieżnie wyjaśniłem im tylko na czym polega ankieta. I to właśnie mają przygotować sami na następnym spotkaniu.

Rosary for persecuted

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
150032