Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

22 II 2015. Droga nawrócenia

- co mi przeszkadza w nawróceniu?

Mieszkańcy parafii archikatedralnej w Lublinie podążając drogą odnowy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym wydarzeniu. Przy tej okazji wszyscy uczestnicy liturgii zostali zainspirowani do spojrzenia na przeszkody i trudności w drodze nawracania się.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia ukazywała wiernym Jezusa kuszonego na pustyni. Obraz ten miał stać się zachętą do czujności wobec zagrażających im pokus, dlatego, też w tym dniu uczestnicy Eucharystii zostali zaproszeni do podjęcia decyzji przejścia Wielkiego Postu ze światłem Słowa Bożego. Na zakończenie Mszy św. można było otrzymać indywidualne błogosławieństwo kapłańskie oraz tekst rozważań na Wielki Post.

Przyg. Monika Nowak

Galeria

8 II 2015. Spotkanie dla posłańców

Posłańcy parafii pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu po każdej niedzielnej Mszy świętej spotykali się, by wspólnie modlić się i prosić o łaski Boże dla swojej posługi.

Na spotkaniu z posłańcami ks. Proboszcz Józef Nowakowski przekazał informacje z konwiwencji programowania, a także dla ugruntowania i uaktualnienia, przypomniał im kryteria pracy duszpasterskiej w dziele odnowy i ewangelizacji parafii. Nauczał także o etapach powstawania wspólnoty. Na tym spotkaniu ks. Proboszcz przygotowywał posłańców na swoje odejście na emeryturę. Zależało mu na tym, by nie ustali w pracy i pogłębili relacje ze sobą do dalszej służby.

Przyg. Patryk Gościmiński

29 I - 1 II 2015. Konwiwencja programowania

Spotkanie PGP odbywające się w Ośrodku Edukacyjno - Charytatywnym Diecezji Radomskiej „Emaus” w Turno-Brzeźcach, poświęcone było ocenie działań podjętych w minionym roku, programowaniu kolejnego roku pracy oraz wyborowi nowej dyrekcji na kolejną kadencję.

W konwiwencji udział wzięło dwudziestu sześciu promotorów, kandydatów i sympatyków PGP z Elbląga, Kodrębia, Krosna, Lublina, Łęcznej, Malborka, Przemyśla, Szewnej, Szówska, Tarnowca, Torunia i Warszawy. Po raz pierwszy w konwiwencji wziął udział ks. Wiesław Oleszek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

W piątek i w sobotę promotorzy programowali nowy rok pracy Grupy. Ważnym punktem konwiwencji była również informacja o przygotowaniu do międzynarodowego wydarzenia jakim będzie Wieczernik pastoralny. Wieczernik po raz pierwszy odbędzie się poza Italią, a gospodarzem tego spotkania będzie Polska. Do Krakowa przybędą przedstawiciele kilkudziesięciu Grup Lokalnych ze wszystkich kontynentów. Konwiwencję przeznaczoną przygotowaniu do Wieczernika, Polska Grupa Promotorów zaplanowała na 10-12 kwietnia 2015 r.

Na sobotę zaplanowane zostały wybory nowej dyrekcji, jednak w związku z przygotowaniem do organizacji Wieczernika, Grupa poprosiła dyrekcję, by przez najbliższy rok nadal piastowała władzę. W związku z wyrażoną na tę propozycję zgodą, wybory zostały odłożone o rok.

Ostatniego dnia konwiwncji odbyło się przyjęcie do grona PGP Bronisławy Foryś z Szówska. Gratulujemy i życzymy Bronisławie, by ofiarnie pełniła powierzoną jej misję przyczyniając się do odnowy Kościoła i świata. Do grona kandydatów do PGP Dyrektor zaprosił ks. Wiesława Oleszka, proboszcza parafii św. Mikołaja z Hrubieszowa oraz Marię Mudlaf i Magdalenę Bandrowicz z Torunia. Opiekunami nowych kandydatów zostali ks. Stanisław Zając i ks. Józef Nowakowski.

Galeria 1 * Galeria 2

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
125179