Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Pierwszy Wieczernik ks. Mieczysława

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym „Emaus” w Turnie odbyła się konwiwencja przygotowująca do Wieczernika 2015. Wieczernik po raz pierwszy odbędzie się poza Italią, a gospodarzem tego spotkania będzie Polska. Do Krakowa przybędą przedstawiciele kilkudziesięciu Grup Lokalnych ze wszystkich kontynentów.

Uczestnicy na początku dokonali oceny osobistego zaangażowania w Grupie Promotorów, następnie odnieśli się do aktualnej sytuacji Grupy i wypływających z niej wyzwań na przyszłość. W czasie osobistych refleksji oraz pracy w grupach promotorzy odpowiadali na pytania: Co w charyzmacie i służbie Ruchu pomaga im żyć zgodnie z Ewangelią? oraz Jakie argumenty zachęcają ich dzisiaj do życia Ewangelią w ramach GP?

W sobotnie popołudnie mieli okazję przypomnieć sobie historyczne dziedzictwo GP na poziomie międzynarodowym. Informacje te przedstawił ks. Mirosław Grendus, z dyrekcji GP, odpowiedzialny za przygotowanie Wieczernika w Polsce. Następnie ks. Mieczysław Nowak, założyciel i pierwszy dyrektor PGP, na podstawie archiwalnych materiałów z Wieczernika 1979 r., w którym brał udział, przedstawił historię powstania i rozwoju idei Ruchu dla Lepszego Świata w Polsce. Przypomniał, że na Wieczerniku radośnie witano pierwszego wówczas Polaka. Miał wtedy okazję spotkać o. Lombardiego, założyciela Ruchu, który wyraził przekonanie, że Ruch będzie rozwijał się na Wschodzie. Dziś ta jego wizja realizuje się poprzez służbę obecnego dyrektora PGP ks. Stanisława Zająca.

Podczas popołudniowej Eucharystii promotorzy poproszeni zostali o określenie czym chcieliby zająć się w Grupie: Co należałoby już zostawić, bo się zestarzało, a co chcieliby zachować czy też wprowadzić? Wypowiedzi zanotowane na kartkach "kwiatkach" zostały przez każdą osobę odczytane podczas homilii, a następnie złożone przed ołtarzem i w Grobie Pańskim.

Ostatniego dnia konwiwencji Promotorzy określali działania jakie są potrzebne dzisiaj Grupie, żeby wyrazić jej charyzmat, powołanie i misję. Dyrektor PGP zsyntetyzował postulaty, które zostaną zaprezentowane podczas Wieczernika.

Promotorzy zajęli się również sprawami logistyczno organizacyjnymi Wieczernika.

Galeria

Śniadanie wielkanocne

4 kwietnia 2015 r. w parafii św. Barbary w Łęcznej w Wielką Sobotę, podczas święcenia pokarmów, wygłoszona została katecheza przygotowująca do wydarzenia parafialnego.

Symboliczny gest

Wszyscy parafianie zaproszeni zostali, aby podczas śniadania wielkanocnego oprócz odczytania fragmentu słowa Bożego, wspólnej modlitwy i składania sobie życzeń, pokropili całą rodzinę i dom wodą święconą na znak przyjętego chrztu św., który daje nam prawdziwe życie.

Wyjaśnienie gestu

Przez chrzest do prawdziwego życia - Liturgia odnowienia chrztu św. w Wigilię Paschalną prowadzi do poranka wielkanocnego i wieści - Chrystus zmartwychwstał! Śniadanie wielkanocne jest obrazem wspólnoty, która dzieląc się poświęconym pokarmem przeżywa radość zmartwychwstania Chrystusa. On nas zaprasza do pełniej jedności ze Sobą, bramą do tej jedności jest przyjęty chrzest święty.

Liturgia domowa

Wraz z listem parafianie otrzymali wkładkę z Liturgią domową podczas śniadania wielkanocnego.

List Droga do Emaus * Liturgia domowa śniadania wielkanocnego * Galeria

27-29 III 2015. Powołanie i misja świeckich

Rekolekcje formacyjne dla Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego, Rady Duszpasterskiej i Posłańców  parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie poprowadziłem w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach. Grupa pierwszy raz przeżywała takie doświadczenie. Starałem się przedstawić im fundamenty, z których wyrasta duchowość realizowanego w parafiach programu odnowy i ewangelizacji.

Chciałem, aby zadali sobie następujące pytania: Po co nam Pan Bóg? Po co my jesteśmy Panu Bogu? Uczestnicy odpowiadali bardzo dojrzale, mówili, że jesteśmy powołani do tego, by mocą Bożą i w jedności z Nim realizować Boży plan zbawienia, by realizować nasze powołanie. Z tego też wyprowadzaliśmy wniosek jak realizować naszą relację z Panem Bogiem, żeby przechodzić do realizacji powołania w budowaniu Bożego Królestwa. Uczyliśmy się również uniwersalizmu Kościoła w relacji do innych grup i ich charyzmatów.

Wiele czasu poświęciliśmy zagadnieniu powołania i misji świeckich w Kościele. Widziałem, że temat ten był dla ludzi bardzo interesujący. Zwróciliśmy uwagę na rolę właściwie ukształtowanego sumienia, o które  trzeba się troszczyć, by wzrastać w powołaniu.  

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy stwierdzili, że czekają na następne, podobne i ważne dla nich doświadczenia. Dzięki nim mogą tworzyć coraz większą, znającą się wspólnotę. Przeżywanie tego doświadczenia razem z ks. Proboszczem jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość dla realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

Ks. Stanisław Zając

23-25 III 2015. Rola świeckich w Kościele

Sesja formacyjna grupy animacyjnej w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kazimierzówce rozpoczęła się  o godz. 17.00. Była to już kolejna trzydniowa sesja, jeszcze pozostała jedna przed rozpoczęciem analizy i diagnozy parafii.

W czasie spotkań odkrywaliśmy rolę świeckich w Kościele, szczególnie ich powołanie i misję w oparciu o potrójną misję Chrystusa: prorocką, kapłańską i królewską. Było bardzo dużo pracy w grupach, dialogu, dzielenia się. Wszyscy podkreślali, że dzięki temu lepiej się poznali i bardziej poczuli wspólnotą Kościoła.  Jeden z uczestników, który był po raz pierwszy, stwierdził, że jeden dzień wystarczył mu by poczuć się jak wśród przyjaciół. Zauważyłem większe zrozumienie i motywację do tej pracy u ludzi. Chcą jak najszybciej rozpocząć program, są bardzo ciekawi działań bezpośrednio operacyjnych i ciągle o nie pytali. Musiałem ich nawet hamować mówiąc jak ważne jest przygotowanie do podjęcia programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Od dobrego przygotowania będzie zależała owocność rozpoczynającego się programu.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na 4-6 maja, 11-13 września chcemy przeprowadzić wstęp do analizy i diagnozy, 23-24 listopada przeprowadzimy analizę i diagnozę. Myślę że pod koniec stycznia można będzie zrobić pierwsze programowanie i tym samym rozpocząć realizację programu.

Ks. Stanisław Zając

Galeria

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
128624