Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Rejon Północny zaprasza na rekolekcje dla kapłanów, które odbędą się w Stagniewie k. Elbląga w dniach 13-16 X 2014. 

Celem rekolecji jest pogłębienie przez kapłanów swojego doświadczenia komunii i współodpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego.

Kontakt:

ks. Stanisław Zając tel. 601 053 318  

ks. Józef Miciński tel. (055) 272 31 87, 

Dyrekcja Polskiej Grupy Promotorów zaprasza wszystkich Promotorów, Kandydatów i Sympatyków na jesienną konwiwencję, która odbędzie się w dniach 10-12 października 2014 r. w Nałęczowie.

Temat konwiwencji: Odczytywanie znaków czasu.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00, zakończenie  w niedzielę o godz. 13.00.

Prosimy o zabranie ze sobą Evangelii gaudium papieża Franciszka.

Adres:

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny

ul. Prusa 28

24-150 Nałęczów

Zgłoszenia prosimy przesyłać 30 września na adres sekretariatu:

e-mail:

Marzena Olędzka,         tel. 693 778 813

s. Halina Herda,            tel. 793 830 715

23-24 VIII 2014. Krosno – Polanka

Parafia z misją Syna Bożego: nawrócenie – wytrwałość – wiara

Pod takim hasłem odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka parafii realizujących Program Odnowy i Ewangelizacji. Gospodarzem pielgrzymki była gościnna parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie – Polance. Na spotkaniu zgromadzili się przedstawiciele 14. wspólnot parafialnych z różnych zakątków Polski wraz ze swoimi duszpasterzami: z Brzeska, Brzeźnicy, Hrubieszowa, Jawidza-Rokitno, Krosna, Krosna - Polanki, Lublina, Łęcznej, Morawicy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Szewnej, Szówska, Tarnobrzega i Torunia, tworząc 300. osobową wspólnotę.

Przygotowaniem do pielgrzymki w Krośnie była refleksja według przygotowanego konspektu: „Strategia małych kroków w odnowie parafii”. Pielgrzymi z Łęcznej i Jawidza-Rokitno wspólnie zastanawiali się nad postawionymi w konspekcie pytaniami. Poniżej przytaczamy świadectwa z tej poszerzonej grupy dzielenia.

Praca z konspektem

 


Sobota 23 sierpnia

Spotkanie pielgrzymkowe rozpoczęło się prezentacją przedstawicieli wspólnot parafialnych, którzy podzielili się doświadczeniem realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Dzielenie ubogacone było śpiewem prowadzonym przez zespół z parafii gospodarzy.

W drugiej części odbyło się spotkanie w szkole podstawowej w małych grupach utworzonych z przedstawicieli różnych parafii. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat: „Wytrwałość i konsekwencja na drodze odnowy wspólnoty parafialnej”. Był to czas słuchania doświadczeń innych, wymiany myśli i wspólnego poszukiwania tego, co może pomóc w wytrwałej realizacji dzieła ewangelizacji

Po spotkaniu pielgrzymi udali się do rodzin, gdzie staropolskim zwyczajem zostali ugoszczeni, i spędzili wieczór na rozmowie z gospodarzami i dzieleniu się życiem, często zakończonym zapewnieniem o wzajemnej modlitwie za siebie i zaproszeniem do odwiedzania się.

Galeria


Niedziela 24 sierpnia

Niedzielny poranek rozpoczął się spotkaniem w kościele. Pielgrzymi wysłuchali konferencji ks. Stanisława Zająca, dyrektora Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata, poświęconej tematowi: Parafia z misją Syna Bożego. Na jej zakończenie wiele osób złożyło świadectwo ubogacenia się pielgrzymką, jak również doświadczenia wzrastania w wierze i ewangelizacji w swojej wspólnocie parafialnej.

O godz. 11.30 sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. W nauczaniu zachęcał uczestników liturgii, by głębiej zastanowili się nad swoim miejscem w Kościele i zaangażowaniem się w jego odnowę. - Realizujecie Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, jest to program budowy lepszego świata i reformy Kościoła, zaczynającej się nie od burzenia struktur, ale od przemiany samego siebie - mówił ks. Biskup - Trzeba nam trwać w tym budowaniu, nawrócenie ma objąć świat, ale i diecezje i parafie. Macie drodzy bracia i siostry odnawiać parafie, w których żyjecie. To dobrze, że zwiększa się ilość wspólnot parafialnych realizujących program odnowy, miejmy nadzieję, że spełnicie swą misję. Trzeba, aby w naszym życiu odnawiał się obraz Kościoła, żeby każdy mógł powiedzieć: To „mój” Kościół, który mam odnawiać i upiększać. Zadajmy sobie pytanie: Czym Kościół jest dla mnie?

W procesji z darami przedstawiciele parafii zanieśli znak swej wspólnoty, Książkę Roku zawierającą program na rok duszpasterski 2014/2015 oraz dar ołtarza. Tradycyjnie odbyły się pamiątkowe zdjęcia grupowe.

Pielgrzymka zakończyła się gorącym posiłkiem przygotowanym na placu obok kościoła, po którym pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.

Czas pielgrzymki był okazją do doświadczenia radości ze spotkania pielgrzymów jak również bliższego poznania się z rodzinami parafii goszczącej, dzielenia doświadczeń i umacniania się na kolejny rok trwania na drodze ewangelizacji.

Następne spotkanie pielgrzymkowe odbędzie się w parafii św. Mikołaja w Szewnie, której przedstawiciele przyjęli do siebie symbole pielgrzymkowe: Krzyż i księgę Pisma Świętego.

Galeria

Pielgrzymkowe świadectwa

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
113933