Menu

Wyszukiwanie

W Roku Miłosierdzia, który przeżywamy w Kościele Powszechnym, a w naszej Ojczyźnie Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski nasza parafia jest Gospodarzem XXVI Pielgrzymki Ruchu dla Lepszego Świata.

Pielgrzymka parafii realizujących Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji będzie przebiegała pod hasłem: „Parafia: przez troskę o źródła do służby miłosierdzia”.

Będzie ona okazją by ubogacić się wzajemnie: wspólnym spotkaniem, świadectwem wiary, braterstwem we wspólnocie i modlitwą oraz doświadczeniem Kościoła Żywego, który ma swe Źródło w Chrzcie Św. i nieustannie podejmuje służbę miłosierdzia w konkretnych wspólnotach parafialnych.

Zapraszamy Was Wszystkich gorąco i czekamy na Was.

Prosimy o przygotowanie prezentacji swojej parafii podczas Pielgrzymki:

·         znak rozpoznawczy parafii

·         krótkie przypomnienie danych o wielkości parafii

·         przedstawienie etapu na drodze odnowy (według programu)

·         hasło jakie wybraliśmy sobie na kolejny Rok Duszpasterski

·         informację: ile osób przyjęło chrzest w naszej Parafii w ostatnim roku

·         świadectwo: jak organizowane jest przygotowanie do chrztu w naszej Parafii

Zgłoszenie wstępne: Do końca lipca prosimy o podanie ogólnie liczby pielgrzymów z waszej parafii, którzy wezmą udział w Pielgrzymce (ile kobiet i mężczyzn)

Zgłoszenie końcowe: Do 15 sierpnia prosimy o podanie szczegółowe ilości osób które wezmą udział w Pielgrzymce (imię i nazwisko, ew. informację, które osoby chcą mieć wspólny nocleg).

 

SOBOTA - 27 SIERPNIA 2016 R.

Część I (Lublin -Archikatedra), Przyjazd do Lublina do g.11.45 ( wg. planu ), wjazd od ul. Zamojskiej potem ul. St. Wyszyńskiego do Katedry, Pielgrzymi wysiadają przy Katedrze ul. Królewska, Autokary udają się dalej w dół ul. Lubartowską, potem w prawo na aleję Tysiąclecia, dalej na Rondzie im. Romana Dmowskiego w prawo aleją Unii Lubelskiej na „Parking Pod Zamkiem przy alei Unii Lubelskiej

Godz. 12.00 - Eucharystia w Archikatedrze pod przewodnictwem ks. Bp Ryszarda Karpińskiego (przygotowują gospodarze par. Archikatedralna), Przejście przez Bramę Miłosierdzia, Poczęstunek (coś dla ciała ), Zwiedzanie Lublina : Katedry i Starówki do godz. 15.15, Przejście na parking Pod Zamkiem

Godz. 15.30 - Wyjazd do par. Jawidz - Rokitno (do autokarów wsiądą „Piloci” - gospodarze Pielgrzymki, którzy pokierują autokary na noclegi)

Część II ( Jawidz - Rokitno )

Godz. 16.00 - Przyjazd na noclegi do parafii Jawidz - Rokitno, Potem zakwaterowanie, gorący posiłek - obiad u rodzin do g. 17.15, Przyjazd z gospodarzami do Jawidza na g. 17.30

Godz. 17.30 - (Jawidz - przy szkole) Rozpoczęcie, powitanie, Prezentacja parafii (wg. podanego klucza). Świadectwa i wspólna modlitwa, - Poczęstunek : podwieczorek ( ciasto, owoce, napoje, kawa, herbata)

Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski - wprowadzenie, modlitwa, błogosławieństwo, Rozesłanie na noclegi

NIEDZIELA - 28 SIERPNIA 2016 R.

Godz. 8.00 - Śniadanie u gospodarzy, potem przyjazd na plac przed szkołą

Godz. 9.00 - Rozpoczęcie, konferencja, spotkania w grupach dzielenia, podsumowanie

Godz. 11.30 - Przygotowanie do liturgii Mszy św.

Godz. 12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bp dr Artura Mizińskiego sekretarza Episkopatu Polski, Przekazanie Symboli Pielgrzymki kolejnej parafii. Rozesłanie, Agapa Zakończenie Pielgrzymki ok. g.14.00. Powrót do swoich parafii.

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

5 VI 2016. Niedziela po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa

Wszyscy uczestnicy niedzielnej liturgii w parafii archikatedralnej w Lublinie mieli okazję uświadomić sobie prawdy swego serca w odniesieniu do Serca Jezusowego. Gestem wydarzenia była zmiana zajmowanego dotąd miejsca.

W tym dniu po wysłuchaniu homilii wszyscy wierni zostali zaproszeni do zmiany zajmowanego przez nich miejsca. Przez trud jaki ten gest budził można było zobaczyć, jak łatwo przyzwyczajamy się do pewnego schematu funkcjonowania. Te i inne przyzwyczajenia są granicami, których czasami boimy się lub nie chcemy przekroczyć. A przecież Serce Jezusowe nie zna granic. Dlatego może warto dostrzegać istniejące w nas bariery w kochaniu innych oraz uczyć się je przekraczać.  (Z Listu do Parafian).

Przyg. Monika Nowak

Galeria

26 V 2016. Jezus łączy nas w działaniu

Parafianie św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku zostali zaproszeni do doświadczenia radości z poznania owoców współpracy w przygotowaniu dekoracji na procesję Bożego Ciała, która jest świętem całej wspólnoty parafialnej. Hasłem wydarzenia były słowa: Jezus łączy nas w działaniu.

Gestem wydarzenia było podjęcie współdziałania poprzez: sąsiedzkie strojenie domu/bloku na trasie procesji, dekorowanie tradycyjne bloków poza trasą procesji, udział w przygotowaniu ołtarza, czuwanie przy ołtarzu, podjęcie różnych funkcji podczas procesji.

Na zakończenie procesji uczestnicy liturgii połamali się chlebem - symbolu współdziałania w przeżywaniu uroczystości.

List do Parafian

Spotkanie przy kolacji

24 V 2016. Z wizytą w Łęcznej

Wczoraj do parafii św. Barbary w Łęcznej przyjechała grupa świeckich wraz z ks. proboszczem Rihardsem Rasnacisem z Siguldy na Łotwie. Goście będą w parafii do piątku.

Od dwóch lat w ich wspólnocie realizowany jest Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Ks. Proboszcz nie tylko realizuje program odnowy parafii, jest również dyrektorem Łotewskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Łotysze przyjechali do Łęcznej, bo chcieli spotkać się z parafianami, którzy już ponad 20 lat podejmują program odnowy.

O godzinie 18.00 uczestniczyli we Mszy św., podczas której kazanie wygłosił ks. Rihards, a tłumaczył je kleryk ryskiego seminarium. Po Mszy św., przy kolacji, odbyło się spotkanie gości, rodzin, które je przyjmują oraz tutejszych kapłanów. Ks. Stanisław Zając, który pomaga wdrażać PPOE na Łotwie przedstawił zebrane rodziny i zespół duszpasterski, a ks. Rihards swoich parafian. Spotkanie było okazją do zapoznania się oraz opowiedzenia o zadaniach jakie pełnią w parafii, a także podzielenia się doświadczeniem pracy w Parafialnym Zespole Koordynacyjnym.

Goście nocują u rodzin, będzie to dla nich okazja do zapoznania się z zaangażowanymi parafianami. Porozumiewać się można w języku rosyjskim, angielskim, łotewskim;), niektórzy znają też polskie słowa.

Dzisiaj  tj. we wtorek, goście odwiedzą Lublin, zwiedzą Archikatedrę oraz skarbiec i podziemia, przejdą przez Bramę Miłosierdzia, będą też mieli czas na osobistą modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej. Następnie zwiedzą Bazylikę oo. Dominikanów - Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego oraz Zamek Lubelski. Po obiedzie spotkają się z Parafialnym Zespołem Duszpasterskim parafii archikatedralnej i jej proboszczem ks. Adamem Lewandowskim. Parafia lubelska od 10 lat realizuje Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji. Po obiedzie goście udadzą się na spotkanie w Jawidzu-Rokitnie z PZK i proboszczem ks. Stanisławem Kryszczukiem.  Parafia ta od czterech lat prowadzi duszpasterstwo programowane według metodologii Ruchu dla Lepszego Świata.

Środa to dla gości dzień programowania roku pracy. W czwartek wezmą udział w Eucharystii i procesji Bożego Ciała. Zaś wieczorem spotkają się z PZK i Posłańcami parafii św. Barbary.

Łotewska Grupa Promotorów

Galeria 1 * Galeria 2

Wieści ks. Stanisława Zająca z misyjnych podróży

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
167074