Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

W 1991 r. Grupa Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata została zatwierdzona przez Papieską Radę ds. Świeckich jako Prywatne Stowarzyszenie Wiernych.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego. Polska Grupa Promotorów od 29 lat włącza się w realizację misji GP m.in. przez promocję Parafialnego Projektu Odnowy i Ewangelizacji, który stanowi konkretny instrument wprowadzania soborowych przemian w realia wspólnoty parafialnej. 

● Z ŻYCIA PGP i PARAFII REALIZUJĄCYCH PPOE

Temat: Przygotowanie PGP do Wieczernika 2015.


Dyrekcja PGP zaprasza Promotorów, Kandydatów  i Sympatyków na konwiwencję wiosenną, która odbędzie się

w dniach 10-12 kwietnia 2015 r.

w Ośrodku Edukacyjno – Charytatywnym „Emaus” w Turno- Brzeźcach.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00, zakończenie  w niedzielę obiadem o godz. 13.00.

Adres domu rekolekcyjnego:

Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji Radomskiej „Emaus”

Turno - Brzeźce k/Białobrzegów Radomskich

26 - 800 Białobrzegi 

Pełny koszt konwiwencji:

190,00 zł (95,00 zł - 1 doba).

Pokoje pojedyncze – 220,00 zł (110,00 zł – 1 doba)

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 marca na adres sekretariatu:

e-mail: pgpsekretariat@gmail.com

 

Dyrektor PGP

Ks. Stanisław Zając

27-29 III 2015. Powołanie i misja świeckich

Rekolekcje formacyjne dla Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego, Rady Duszpasterskiej i Posłańców  parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie poprowadziłem w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach. Grupa pierwszy raz przeżywała takie doświadczenie. Starałem się przedstawić im fundamenty, z których wyrasta duchowość realizowanego w parafiach programu odnowy i ewangelizacji.

Chciałem, aby zadali sobie następujące pytania: Po co nam Pan Bóg? Po co my jesteśmy Panu Bogu? Uczestnicy odpowiadali bardzo dojrzale, mówili, że jesteśmy powołani do tego, by mocą Bożą i w jedności z Nim realizować Boży plan zbawienia, by realizować nasze powołanie. Z tego też wyprowadzaliśmy wniosek jak realizować naszą relację z Panem Bogiem, żeby przechodzić do realizacji powołania w budowaniu Bożego Królestwa. Uczyliśmy się również uniwersalizmu Kościoła w relacji do innych grup i ich charyzmatów.

Wiele czasu poświęciliśmy zagadnieniu powołania i misji świeckich w Kościele. Widziałem, że temat ten był dla ludzi bardzo interesujący. Zwróciliśmy uwagę na rolę właściwie ukształtowanego sumienia, o które  trzeba się troszczyć, by wzrastać w powołaniu.  

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy stwierdzili, że czekają na następne, podobne i ważne dla nich doświadczenia. Dzięki nim mogą tworzyć coraz większą, znającą się wspólnotę. Przeżywanie tego doświadczenia razem z ks. Proboszczem jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość dla realizacji Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

Ks. Stanisław Zając

23-25 III 2015. Rola świeckich w Kościele

Sesja formacyjna grupy animacyjnej w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kazimierzówce rozpoczęła się  o godz. 17.00. Była to już kolejna trzydniowa sesja, jeszcze pozostała jedna przed rozpoczęciem analizy i diagnozy parafii.

W czasie spotkań odkrywaliśmy rolę świeckich w Kościele, szczególnie ich powołanie i misję w oparciu o potrójną misję Chrystusa: prorocką, kapłańską i królewską. Było bardzo dużo pracy w grupach, dialogu, dzielenia się. Wszyscy podkreślali, że dzięki temu lepiej się poznali i bardziej poczuli wspólnotą Kościoła.  Jeden z uczestników, który był po raz pierwszy, stwierdził, że jeden dzień wystarczył mu by poczuć się jak wśród przyjaciół. Zauważyłem większe zrozumienie i motywację do tej pracy u ludzi. Chcą jak najszybciej rozpocząć program, są bardzo ciekawi działań bezpośrednio operacyjnych i ciągle o nie pytali. Musiałem ich nawet hamować mówiąc jak ważne jest przygotowanie do podjęcia programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. Od dobrego przygotowania będzie zależała owocność rozpoczynającego się programu.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na 4-6 maja, 11-13 września chcemy przeprowadzić wstęp do analizy i diagnozy, 23-24 listopada przeprowadzimy analizę i diagnozę. Myślę że pod koniec stycznia można będzie zrobić pierwsze programowanie i tym samym rozpocząć realizację programu.

Ks. Stanisław Zając

Galeria

Spotkanie z Posłańcami

15-18 III 2015. Rekolekcje parafialne

Rekolekcje w parafii w Szówsku poprowadził dyrektor PGP ks. Andrzej Lupa. Koncentrowały się one wokół wartości roku: wszyscy ludzie ochrzczeni i ludzie dobrej woli jako Lud Boży są uwrażliwieni na decyzje wynikające z życiowego powołania (sakrament małżeństwa i sakrament święceń). Uczestnicy spotkań w grupach pogłębiają tę wartość poprzez miesięczne katechezy  w grupach sąsiedzkich; a osoby zaangażowane kontynuują przygotowanie do nowych zadań wynikających z trzeciego etapu (realizacji PPOE).

Oprócz rekolekcji głoszonych dla całej wspólnoty parafialnej były osobne spotkania formacyjne dla posłańców i osób zaangażowanych w realizację programu. Tematem dwóch spotkań była postać Jana Chrzciciela, proroka zapowiadającego nadejście Zbawiciela. Rozmowa dotyczyła m.in. trudu apostolstwa i sposobów powracania do pierwotnego entuzjazmu, by wzorując się na Janie Chrzcicielu przygotować serca ludzi na przyjęcie Jezusa. Posłańcy czynią to poprzez swoją posługę roznoszenia Listów do Parafian a także organizację spotkań sąsiedzkich. W spotkaniach udział wzięło ok. 40 posłańców, uczestniczyli również duszpasterze i siostra zakonna. 

Galeria

Facebook

GP światowa

Radio Watykan

Episkopat PL

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
127345