Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

29 IV 2018. "Otwórz swe serce, Pan mówi do Ciebie"

W parafii św. Barbary w Łęcznej pod koniec kwietnia odbyło się kolejne wydarzenie parafialne, jego tematem było nawrócenie do radości słuchania Słowa Bożego.

Jak podczas każdego wydarzenia, tak i tym razem, liturgię przygotowała Grupa Liturgiczna, a poszczególne Rejony zatroszczyły się, by przygotować osoby, które czytały, śpiewały, przynosiły dary. Wydarzenie poświęcone było słuchaniu Słowa Bożego, dlatego też ważnym elementem celebracji stało się rozdanie każdemu uczestniczącemu w Eucharystii specjalnie przygotowanych karteczek z fragmentem słowa Bożego. W homilii ks. Proboszcz Andrzej Lupa mówił o roli, jaką słowo Boże spełnia w naszym życiu, jak ważne jest, by je czytać i słuchać. Zachęcał również wiernych do zakupienia Biblii na kiermaszu zorganizowanym przed kościołem przez  Legion Maryi.

Galeria

Spotkanie z posłańcami

27 kwietnia 2018 r., po rocznej przerwie, znów poleciałem na Łotwę, tym razem nie tylko do parafii w Siguldzie, ale jeszcze do dwóch innych, które zainteresowane są podjęciem programu odnowy i ewangelizacji.

Sigulda. Ocena roku pracy

Z lotniska odebrał mnie proboszcz parafii w Siguldzie ks. Rychards. Już wieczorem rozpoczęliśmy pracę nad oceną minionego roku pracy. W ocenie zauważono wiele pozytywów, które wskazują, że proces odnowy parafii postępuje dość dynamicznie. Inaczej spostrzegliśmy sytuację samego zespołu. Okazało się, że jest on w znacznym kryzysie z powodu braku formacji i dużych zmian personalnych. Część osób odeszła z przyczyn losowych, przyszli nowi, bardzo dobrze się zapowiadający ludzie, ale bez formacji, dlatego grupie zabrakło motywacji i jasno określonych priorytetów. Członkowie grupy zaangażowani są jednocześnie w inne inicjatywy i działania w parafii. Tam doświadczają szybkiej skuteczności swojego posługiwania i dlatego bardziej niż praca z programem absorbują ich te działania.

Ryga. Jak być skutecznym ewangelizatorem?

W sobotą 28 maja pojechałem do Rygi na spotkanie ze Szkołą życia chrześcijańskiego i ewangelizacji Panny Marii z Nazaretu, która jest filią Szkoły z Ukrainy. Dowiedziałem się, że na Łotwie jest 10 takich filii, gromadzących około 250 czynnych ewangelizatorów. Nasze spotkania i dyskusje, skoncentrowaliśmy na pytaniu co jest najbardziej potrzebne, żeby być najbardziej skutecznym ewangelizatorem? Odniosłem wrażenie, że to spotkanie było ubogacające i inspirujące nas wszystkich. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Sigulda. Spotkania z parafianami

W niedzielę miałem okazję spotkać się z parafianami z Siguldy, podczas dwóch Eucharystii. Próbowałem im pokazać sens i wartość teologiczną programu, a szczególnie wartość roli posłańca, Listu do Parafian, który on przynosi oraz proponowanego gestu ewangelizującego. Podkreślałem, że Jezus przychodzi nas zbawiać w parafii i przez to, co duszpastersko w niej się dzieje. Zachęcałem także, aby te propozycje przyjmowali jako zaproszenie Jezusa, który przez nie chce nas zbawić.

Plavinias. Spotkanie z proboszczem

W poniedziałek udałem do wspomnianych parafii, najpierw odwiedziliśmy Plavinias, tam spotkałem się z ks. Proboszczem. Po wstępnych informacjach na temat programu, zapytałem go wprost czy naprawdę chce realizować program? Najpierw przedstawił swoje obawy w związku z tym, że parafia jest bardzo mała, liczy ok. 60 osób. Mimo tych obaw stwierdził jednoznacznie, że jest zainteresowany taką formą duszpasterstwa i chce podjąć program. Ustaliliśmy strategię co ma zrobić sam, co wspólnie z ks. Richardsem, do mojego przyjazdu w przyszłym roku.

Livonia. Nowa zainteresowana programem parafia

Stamtąd pojechaliśmy do Livonii, tutaj spotkanie było bardzo szczególne. Ludzie byli bardzo otwarci i zapaleni do pracy to sprawiało, że klimat spotkania był niezwykły. Mimo, że Livonia jest oddalona od Siguldy ok. 200 km, mieszkańcy dowiedzieli się co dzieje się w tej parafii i 40-osobową grupą wybrali się na pielgrzymkę, by zobaczyć na miejscu jak wygląda taki program i jak on wpływa na życie parafii. Byli gotowi zaczynać choćby dzisiaj. Ksiądz proboszcz Janis Smirnovs jest Polakiem, urodzonym na Łotwie. Zrobił na mnie wrażenie człowieka bardzo konkretnego i rzeczowego. Podobnie jak w Plavinias zaplanowaliśmy strategię pracy do mojego przyjazdu. Trzygodzinne spotkanie minęło jak jedna chwila. Żegnaliśmy się bardzo serdecznie jak ludzie, którzy znają się od dawna.

Sigulda. Programowanie i formacja posłańców

We wtorek 1 maja o godz. 8.00 rozpoczęliśmy programowanie w Siguldzie. Pracowaliśmy bardzo intensywnie do godz. 19.30. Następnego dnia odbyło się spotkanie formacyjne dla posłańców, w którym uczestniczyło ok. 40 osób. W naszych rozważaniach podkreślałem nadprzyrodzoną misję posłańca i to, co stanowi istotę tej misji. Doszliśmy do wniosku, że pełniąc dobrze swoją misję stają się lekarstwem dla organizmu parafii. Bardzo mocno podkreślałem, że do dobrego pełnienia tej misji konieczna jest formacja. W czwartek po południu dokończyliśmy programowanie, podkreślając znaczenie programowania V poziomu, a więc ogarnięcie troską formacyjną PZK, redakcji Listu do Parafian oraz posłańców, wskazując na to, że od ich formacji zależy skuteczność realizacji programu.

Aby realizowała się wola Boża

W piątek wracałem do Polski, dziękując Bogu za to doświadczenie i tych ludzi, z którymi dane mi było pracować. Starałem się odczytać co Bóg chce mi powiedzieć przez to wszystko i jakie działania są konieczne, aby realizowała się Jego wola. Te rozważania przerywały mi turbulencje, w które często wpadał samolot. Wszystkim, którzy wspierali mnie modlitwą serdecznie dziękuję.

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
240844