Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

18 VIII 2018. Pielgrzymka w Górze Kalwarii

Z powodu zmiany składu personalnego w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu, która miała być gospodarzem  tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki parafii, ks. proboszcz Piotr Wiśniewski zgłosił dyrekcji, że parafia nie może podjąć pielgrzymów.

Dyrekcja PGP podjęła decyzję o tym, że pielgrzymka odbędzie się w planowanym wcześniej terminie i będzie jednodniowa. Spotkamy się 18 sierpnia w Górze Kalwarii u Księży Marianów w sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego. Spotkanie będzie trwało od godz. 10.00 do 16.00. W koszt pielgrzymki należy wliczyć opłatę za posiłek - 10 zł oraz 20 zł za postawienie namiotu, jeśli będzie trzeba go postawić z powodu brzydkiej pogody.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o jak najszybsze zgłoszenia do sekretariatu PGP.

Sanktuarium

17 VI 2018. Parafia moim domem

W niedzielę w parafii św. Barbary w Łęcznej odbyło się ostatnie w tym roku formacyjnym wydarzenie ewangelizujące. Okazją do jego przeżycia było zakończenie roku duszpasterskiego, a celem odkrywanie wartości wspólnoty parafialnej, sąsiedzkiej i formacyjnej.

Jak zawsze liturgię Mszy św. przygotowała grupa liturgiczna, a poszczególne rejony zatroszczyły się o zaangażowanie osób do czytania komentarzy, czytań, dziękczynienia i śpiewu psalmu. Cała liturgia przeniknięta była dziękczynieniem za dar parafii, wspólnoty i wszystko dobro, które się w niej dokonuje.

Ksiądz prob. Andrzej Lupa zachęcał do zobaczenia, jakiego dobra doświadczamy w parafii, jak wiele otrzymujemy. Wymieniał m.in.: sakramenty, głoszone słowo Boże, wzrastanie poprzez zaangażowanie we wspólnotach i podczas wydarzeń parafialnych. Podkreślał, że każdy ma tu swoje ważne miejsce, że podobnie jak w rodzinie, czuje się brak, gdy kogoś nie ma, bo przecież parafia jest "moim domem", jak głosi hasło wydarzenia. Na koniec zaprosił wszystkich do zauważenia tych darów oraz dziękczynienia za nie w czasie liturgii, ale też w swoich domach. W tym celu każda rodzina w Liście do Parafian otrzymała odpowiednią modlitwę. Do ołtarza zostały przyniesione dary, które wyrażały wdzięczność Panu Bogu za to, że nas wybrał i tworzy z nas rodzinę, troszcząc się jednocześnie o jej wzrost.

Na zakończenie Mszy św., została odczytana modlitwa dziękczynienia za konkretne dobro otrzymane we wspólnocie parafialnej, za ziarno zasiane w naszych sercach, które za łaską Bożą rośnie i przynosi owoce.

Przyg. s. Elżbieta Łutnik

Galeria

Spotkanie z posłańcami

27 kwietnia 2018 r., po rocznej przerwie, znów poleciałem na Łotwę, tym razem nie tylko do parafii w Siguldzie, ale jeszcze do dwóch innych, które zainteresowane są podjęciem programu odnowy i ewangelizacji.

Sigulda. Ocena roku pracy

Z lotniska odebrał mnie proboszcz parafii w Siguldzie ks. Rychards. Już wieczorem rozpoczęliśmy pracę nad oceną minionego roku pracy. W ocenie zauważono wiele pozytywów, które wskazują, że proces odnowy parafii postępuje dość dynamicznie. Inaczej spostrzegliśmy sytuację samego zespołu. Okazało się, że jest on w znacznym kryzysie z powodu braku formacji i dużych zmian personalnych. Część osób odeszła z przyczyn losowych, przyszli nowi, bardzo dobrze się zapowiadający ludzie, ale bez formacji, dlatego grupie zabrakło motywacji i jasno określonych priorytetów. Członkowie grupy zaangażowani są jednocześnie w inne inicjatywy i działania w parafii. Tam doświadczają szybkiej skuteczności swojego posługiwania i dlatego bardziej niż praca z programem absorbują ich te działania.

Ryga. Jak być skutecznym ewangelizatorem?

W sobotą 28 maja pojechałem do Rygi na spotkanie ze Szkołą życia chrześcijańskiego i ewangelizacji Panny Marii z Nazaretu, która jest filią Szkoły z Ukrainy. Dowiedziałem się, że na Łotwie jest 10 takich filii, gromadzących około 250 czynnych ewangelizatorów. Nasze spotkania i dyskusje, skoncentrowaliśmy na pytaniu co jest najbardziej potrzebne, żeby być najbardziej skutecznym ewangelizatorem? Odniosłem wrażenie, że to spotkanie było ubogacające i inspirujące nas wszystkich. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

Sigulda. Spotkania z parafianami

W niedzielę miałem okazję spotkać się z parafianami z Siguldy, podczas dwóch Eucharystii. Próbowałem im pokazać sens i wartość teologiczną programu, a szczególnie wartość roli posłańca, Listu do Parafian, który on przynosi oraz proponowanego gestu ewangelizującego. Podkreślałem, że Jezus przychodzi nas zbawiać w parafii i przez to, co duszpastersko w niej się dzieje. Zachęcałem także, aby te propozycje przyjmowali jako zaproszenie Jezusa, który przez nie chce nas zbawić.

Plavinias. Spotkanie z proboszczem

W poniedziałek udałem do wspomnianych parafii, najpierw odwiedziliśmy Plavinias, tam spotkałem się z ks. Proboszczem. Po wstępnych informacjach na temat programu, zapytałem go wprost czy naprawdę chce realizować program? Najpierw przedstawił swoje obawy w związku z tym, że parafia jest bardzo mała, liczy ok. 60 osób. Mimo tych obaw stwierdził jednoznacznie, że jest zainteresowany taką formą duszpasterstwa i chce podjąć program. Ustaliliśmy strategię co ma zrobić sam, co wspólnie z ks. Richardsem, do mojego przyjazdu w przyszłym roku.

Livonia. Nowa zainteresowana programem parafia

Stamtąd pojechaliśmy do Livonii, tutaj spotkanie było bardzo szczególne. Ludzie byli bardzo otwarci i zapaleni do pracy to sprawiało, że klimat spotkania był niezwykły. Mimo, że Livonia jest oddalona od Siguldy ok. 200 km, mieszkańcy dowiedzieli się co dzieje się w tej parafii i 40-osobową grupą wybrali się na pielgrzymkę, by zobaczyć na miejscu jak wygląda taki program i jak on wpływa na życie parafii. Byli gotowi zaczynać choćby dzisiaj. Ksiądz proboszcz Janis Smirnovs jest Polakiem, urodzonym na Łotwie. Zrobił na mnie wrażenie człowieka bardzo konkretnego i rzeczowego. Podobnie jak w Plavinias zaplanowaliśmy strategię pracy do mojego przyjazdu. Trzygodzinne spotkanie minęło jak jedna chwila. Żegnaliśmy się bardzo serdecznie jak ludzie, którzy znają się od dawna.

Sigulda. Programowanie i formacja posłańców

We wtorek 1 maja o godz. 8.00 rozpoczęliśmy programowanie w Siguldzie. Pracowaliśmy bardzo intensywnie do godz. 19.30. Następnego dnia odbyło się spotkanie formacyjne dla posłańców, w którym uczestniczyło ok. 40 osób. W naszych rozważaniach podkreślałem nadprzyrodzoną misję posłańca i to, co stanowi istotę tej misji. Doszliśmy do wniosku, że pełniąc dobrze swoją misję stają się lekarstwem dla organizmu parafii. Bardzo mocno podkreślałem, że do dobrego pełnienia tej misji konieczna jest formacja. W czwartek po południu dokończyliśmy programowanie, podkreślając znaczenie programowania V poziomu, a więc ogarnięcie troską formacyjną PZK, redakcji Listu do Parafian oraz posłańców, wskazując na to, że od ich formacji zależy skuteczność realizacji programu.

Aby realizowała się wola Boża

W piątek wracałem do Polski, dziękując Bogu za to doświadczenie i tych ludzi, z którymi dane mi było pracować. Starałem się odczytać co Bóg chce mi powiedzieć przez to wszystko i jakie działania są konieczne, aby realizowała się Jego wola. Te rozważania przerywały mi turbulencje, w które często wpadał samolot. Wszystkim, którzy wspierali mnie modlitwą serdecznie dziękuję.

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
243614