Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Życzenia od zespołu duszpasterskiego

24 XII 2017. Odnawianie więzi rodzinnych

Uroczysta Msza św. zwana Pasterską zgromadziła w świątyni wielu wiernych, którzy tak jak przed wiekami pasterze, przybyli by oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi.

Pasterka rozpoczęła się kolędą „Wśród nocnej ciszy” oraz procesjonalnym wniesieniem do szopki figurki Dzieciątka Jezus. Mszę sprawowało sześciu kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Lupy. W świątecznym kazaniu ks. Zdzisław Burza rzeczywistość Bożego Narodzenia porównał do ziarna rzuconego w glebę, które przynosi owoc miłości. Każdy chrześcijanin jest zawezwany do tego, by w swoim życiu siać ziarna miłości, bo tam, gdzie jest miłość, tam rodzi się Bóg.

Czwarta niedziela Adwentu to dzień Wigilii, ale także wydarzenia parafialnego, którego przesłaniem było odnawianie więzi rodzinnych poprzez dziękowanie za dobro, przeproszenie za zło oraz złożenie życzeń błogosławieństwa Bożego podczas wieczerzy wigilijnej. Gestem liturgicznym wydarzenia było złożenie życzeń dla: kobiet, mężczyzn, dzieci, młodzieży oraz zespołu duszpasterskiego.

„Niech Wam święta miłe będą z dźwiękiem śpiewu i kolędą” – życzyły parafianom rodziny należące do Kręgów Domowego Kościoła, które w tym roku odpowiadały za oprawę liturgiczną mszy.

 „Przyjmijcie od nas serdeczne życzenia, byście w niebie zgromadzili dużo dobrego mienia.

Lecz by wam się nie przewracało w głowie, śpiewamy wam kolędę: Mędrcy świata monarchowie…” – życzyły i śpiewały mężczyznom kobiety. Również panowie odwdzięczyli się wierszowanymi strofami: „Patrzymy na was, jako na te, co na niebie świecą i na każdą potrzebę rodziny przylecą. Z wami niestraszna nam żadna klęska, dlatego śpiewamy wam: O Gwiazdo Betlejemska...” Kolędowe życzenia składała młodzież, rodzice, dzieci, a także zespół duszpasterski, złożony z sióstr i kapłanów. Po każdej kolędzie obdarowani nią dziękowali gromkimi brawami.

Galeria

10 XII 2017. Ożyje serce szukających Boga

Druga niedziela Adwentu w Archikatedrze Lubelskiej była przeżywana jako wydarzenie ewangelizujące: Kościół i świat miejscem odanajdywania Ducha Świętego.

Celem wydarzenia było zainspirowanie wiernych do szukania obecności Bożego Ducha w różnych płaszczyznach naszego życia i odnajdywania Jego natchnień. Hasłem wydarzenia były słowa: „Ożyje serce szukających Boga”

W tym dniu po każdej Mszy Świętej można było otrzymać kartkę z tekstem Słowa Bożego lub cytatem św. Jana Pawła II. Pod cytatem znajdowała się propozycja zadania do wykonania.

Zadanie i jego realizacja  miało zachęcić wiernych do podjęcia na co dzień trudu szukania i odnajdywania działania Ducha Świętego.  

przyg. Monika Nowak

Siostry Służebniczki w parafii

8 XII 2017. Niepokalane Poczęcie

Mieszkańcy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostali uwrażliwieni na wartość zaproszenia do współpracy innych przy okazji przygotowania albumu dla Sióstr Służebniczek pt. „Drogie Siostry jesteście nam potrzebne w parafii, bo…”

Ideałem przyświecającym wydarzeniu jest myśl, że wolą Boża jest, aby dążyć do zbawienia nie w pojedynkę, z wykluczeniem jakichkolwiek relacji, ale we wspólnocie jaką jest Kościół. Celem była pomoc wiernym w odkrywaniu, że każdy człowiek może „coś” wnieść do wspólnego życia, bo każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego właściwe dla siebie, jedyne i niepowtarzalne, które ubogacają wspólnotę. Hasłem wydarzenie była myśl: Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem.

Wierni poprzez zaproszenie zostali zaproszeni do zauważenia jak ważnym darem Ducha Świętego dla całej wspólnoty jest posługa Sióstr Służebniczek w naszej parafii. Każdy miał okazję krótko wyrazić dlaczego Siostry są potrzebne we wspólnocie przez włączenie się do przygotowania specjalnego albumu.

List "Wspólna Droga" nr 237

śp. Fryderyka

22 listopada w wieku 91 lat odeszła do Pana nasza wieloletnia promotorka Fryderyka Andruszczyszyn.

Msza św. żałobna sprawowana była 25 listopada w parafii św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu. Podczas Mszy św. homilię wygłosił poprzedni proboszcz tej parafii ks. Aleksander Radoń, członek Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Wspominał jej zaangażowanie w parafii i PGP:

„Czwarty wikary w parafii”

- Kiedy poznała metody pracy w Ruchu dla Lepszego świata stała się budować wspólnotę parafialną. Dzięki jej pracy ta wspólnota duchowa między mieszkającymi tu ludźmi szybko powstawała i do dziś przynosi owoce także materialne, choćby w postaci tej świątyni. Tak bardzo była zaangażowana w budowę wspólnoty, że w owym czasie księża współwikariusze nadali jej tytuł „czwarty wikary w parafii”, bo rzeczywiście podejmowała tej pracy dużo.

Będąc członkiem Polskiej Grupy Promotorów pracowała nie tylko w parafii kazanowskiej, ale i w wielu parafiach polskich: w diecezji poznańskiej, krakowskiej, wrocławskiej, lubelskiej, rzeszowskiej, przemyskiej. Był to ogrom pracy dla wspólnoty Kościoła powszechnego. W diecezji przemyskiej i rzeszowskiej jest wiele parafii, w których bywała często, by nieść to, czym sama przesiąknęła i o czym była święcie przekonana.

W parafii była nie tylko promotorką, ale także i szefem Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego, prowadziła zespół lokalny, ale i wspólnotę dzieci niepełnosprawnych, pięknie funkcjonującą. Prowadziła także charytatywny zespół parafialny, który miał tak wielkie rozeznanie, że w trudnym czasie stanu wojennego potrafiła dojść do każdego, najbardziej potrzebującego. To dzięki jej pracy, my kapłani pracujący tu wtedy, mogliśmy pospieszyć im z pomocą. Niech Bóg za dobro wyświadczone tej wspólnocie udzieli jej nagrody życia wiecznego. Niech przyjmie do tej niebieskiej, nadprzyrodzonej wspólnoty jaką tworzą święci w niebie.

Również ks. Marian Wrona, były wieloletni dyrektor PGP, wspomniał jej oddanie Kościołowi:

„Oddana sprawie odnowy Kościoła”

- Nasza siostra Fryderyka, którą dzisiaj żegnamy, oddana była sprawie odnowy Kościoła od 1989 roku w sposób bardzo formalny [czyli przez przynależność do Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego  Świata], ale i wcześniej już się interesowała dziełem odnowy poprzez uczestnictwo w sesjach tematycznych. Tej sprawie oddana była od przeszło 30 lat nie tylko we własnej parafii, ale w ogólnopolskiej Grupie. Zawsze solidna, wierna i wytrwała, pracowita i pełna szlachetności, jawiła się nam wszystkim jako szczególny przykład ofiarowania pracy dla Królestwa Bożego. Niech Chrystus da jej radość nieba w tym lepszym świecie za tak piękny przykład życia. 

Ks. Aleksander Burdzy, proboszcz parafii św. Bendedykta, Cyryla i Metodego dziękował za dar tak szczególnej parafianki:

„Styl Jezusa Chrystusa”

- Realizowała swoje powołanie małżeńskie, pracowała też jako nauczycielka, oprócz tego pracowała jako promotorka w Ruchu dla Lepszego Świata. Ona podjęła styl Jezusa Chrystusa. Dzisiaj pragnę jej podziękować, że tak pięknie włączyła się w życie parafialne. Skutecznie działała jako członkini PZK, a kiedy nie mogła już przychodzić na spotkania to parafianie lub rodzina podjeżdżali samochodem i przywozili ją na plebanię. Wiem, że była wspaniałą matką, nauczycielką, promotorką.

W środę po porannej Mszy św. podszedł do mnie jej syn, poprosił żeby odwiedzić matkę, udzielić jej sakramentów świętych. Udaliśmy się do niej leżała w swoim pokoiku bardzo pogodna, ale ożywiła się, kiedy zobaczyła że przybyłem. Przyjęła sakramenty święte, powiedziałem jej o sprawach parafialnych, o kościele, o programie odnowy, słuchała uśmiechała się i na koniec pobłogosławiłem ją, ucałowałem jej dłoń, powiedziałem jej dziękuję i szczęść Boże. Na pewno doświadczenie jej wiary przekładało się na życie niejednego człowieka.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konwiwencji i wspomnienia wspólnie spędzonych chwil ze śp. Fryderyką - wspomnienie.

Śp. Fryderyka zmarła o 15.00, w Godzinie Miłosierdzia, pamiętajmy o naszej drogiej Promotorce w modlitwie.

23-26.10.2017. Dyrekcja PGP poprowadziła na Górze św. Anny rekolekcje dla księży. Udział wzięło w nich 14 księży z 5 diecezji.

13-15 X 2017. Konwiwencja PGP w Gietrzwałdzie

Uczestnicy konwiwencji przeżywając spotkanie duchowości komunii: duchowego wyciszenia, dzielenia się życiem, refleksją i modlitwą, pogłębiali doświadczenie wartości dialogu i podejmowali adekwatne zaangażowanie w własnym środowisku.

Galeria

Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej

13 X 2017. Wydarzenie parafialne

Obecny rok formacyjny jest zaproszeniem dla każdego parafianina do ciągłego podejmowania drogi nawrócenia. W niedzielę został zrobiony pierwszy krok poprzez przeżycie wydarzenia ewangelizującego, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom parafii potrzeby powrotu do pierwotnej miłości.

W związku z tym wierni zaproszeni zostali, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich, spotkali się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało miejsce przed laty w parafii, kiedy zawiązywane były wspólnoty.

Radością spotkania podzieliła się uczestniczka spotkania: „Tort to pomysł i niespodzianka od posłanki Lilki dla wspólnoty. Pani Lilka, roznosząc konspekt, skierowała szczególne zaproszenie do mężczyzn. Podkreśliła wagę tego spotkania z racji 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Na tak serdeczne zaproszenie panowie odpowiedzieli dostateczną obecnością. Piękne rozważania różańcowe i wspólna modlitwa  napełniły wszystkich wielką radością ducha. Jubileuszowy tort o wyśmienitym smaku i inne słodkości umiliły  czas tego  wieczoru pośród  serdeczności i dobrych relacji sąsiedzkich. Jak dobrze mieć sąsiada -  niegdyś śpiewano,  a ja dodam – mieć dobrych sąsiadów to wartość nie do przecenienia. Za wszelkie dobro Chwała Panu.”

Gest zanurzenia dłoni w

1 X 2017. Owoce Ducha

W archikatedrze lubelskiej wierni przezywali pierwsze zaplanowane na ten rok duszpasterski wydarzenie parafialne: Owoce Ducha drogą poznania Osoby Ducha Świętego.

Hasłem wydarzenia były słowa: Wszystkie moje źródła są w Tobie. W tym dniu w prezbiterium zostało umieszczone drzewo z korzeniami zanurzonymi w wodzie. Drzewo to obrazowało życie człowieka, który napełniony łaską Bożą wydaje dobre owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, łagodności, opanowania. Na zakończenie Mszy świętej wszyscy zostali zaproszeni do wykonania gestu zanurzenia ręki w „Wodzie Żywej” i uczynienia znaku krzyża. Gest ten był wyrazem podjęcia osobistej decyzji życia według Ducha Bożego.

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
224194