Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do końca czerwca 2018 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, uwrażliwia się na uświęcający dar Ducha Świętego otrzymanego w chrzcie i bierzmowaniu, poprzez  przeżywanie wydarzeń ogólnoparafialnych, a istniejące grupy sąsiedzkie na spotkaniach pogłębiają treści, zaś zaangażowani włączają się w realizację powołania chrześcijańskiego.


Wydarzenia ewangelizujące

1 X 2017. Owoce Ducha drogą poznania Osoby Ducha Świętego

Hasło: Wszystkie moje źródła są w Tobie

Gest w kościele: Dotkniecie "Wody Żywej".

10 XII 2017. Kościół i świat miejscem odnajdywania Ducha Świętego

Hasło: Ożyje serce szukających Boga

Gest w kościele: Wyszukanie kartki, przemyślenie i wykonanie zadania.

28 I 2018. Dary Ducha Świętego

Hasło: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął

Gest: Zapalenie świeczki do modlitwy rodzinnej.

11 III 2018. Paraklet, którzy bierze nas w obronę

Hasło: Duch przyczynia się za nami w błaganiach

Gest w kościele: W cichym dialogu z Bogiemw myślach "rzucamy" na kartkę coś, co jest naszym śmietnikiem duchowym (samooskarżanie, oskarżanie innych, oskarżanie Boga itp.), a następnie wrzucamy karteczki do śmietnika Kościoła.

20 V 2018. Bierzmowanie

Hasło: Duch Pański nade Mną

Gest: Wylanie oleju na głowę każdego z uczestników liturgii.

13 III 2018. Paraklet, który bierze nas w obronę

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie istnienia w każdym z nas wewnętrznego, pełnego oskarżeń „śmietnika” duchowego.

W tym dniu podczas każdej Mszy św. wierni otrzymali od posłańców kartkę – ekran, na której używając wyobraźni mogli „napisać” to, co jest wyrzutem, oskarżeniem, pretensją, żalem, brakiem, a następnie wyrzucić kartkę do stojącego kosza - duchowego śmietnika. 

Wykonanie tego gestu miało wyrazić podjętą decyzję oderwania się od oskarżeń oraz przywołania Ducha Świętego, by On wypełnił nasze wnętrza swoją miłością.

Przyg. Monika Nowak

Przyszedłem ogień rzucić na ziemię...

28 I 2018. Dary Ducha Świętego 

W niedzielę w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się wydarzenie, którego celem było zainspirowanie do pogłębienia znajomości darów Ducha Świętego i zachęcenie do bardziej świadomej współpracy z nimi.

W tym dniu podczas każdej Mszy Świętej wierni usłyszeli, czym są dary Ducha Świętego oraz wspólnie się o nie pomodlili. Zaraz po zakończeniu Eucharystii każdy chętny mógł otrzymać od posłańców świecę, by ją następnie zapalić od jednej z siedmiu świec ustawionych w prezbiterium, a symbolizujących siedem darów Ducha Świętego. Gest zapalenia świeczki oznaczał osobiste pragnienie przyjęcia Ducha Świętego oraz gotowość współpracy z otrzymanymi od Niego darami. Symboliczne również było przejście z zapaloną świecą przez drzwi kościoła, oznaczające pójście z płomieniem Ducha Świętego w świat.

Hasłem wydarzenia były słowa Chrystusa: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął. Łk 12,49.

W otrzymanym Liście znalazła się zachęta do zapalenia świecy w domu oraz modlitwy do Ducha Świętego ze wszystkimi domownikami. 

Przyg. Monika Nowak

Galeria

10 XII 2017. Ożyje serce szukających Boga

W drugą niedzielę Adwentu w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się wydarzenie ewangelizujące: Kościół i świat miejscem odanajdywania Ducha Świętego.

Celem wydarzenia było zainspirowanie wiernych do szukania obecności Bożego Ducha w różnych płaszczyznach naszego życia i odnajdywania Jego natchnień. Hasłem wydarzenia były słowa: „Ożyje serce szukających Boga”

W tym dniu po każdej Mszy Świętej można było otrzymać kartkę z tekstem Słowa Bożego lub cytatem św. Jana Pawła II. Pod cytatem znajdowała się propozycja zadania do wykonania.

Zadanie i jego realizacja  miało zachęcić wiernych do podjęcia na co dzień trudu szukania i odnajdywania działania Ducha Świętego.  

przyg. Monika Nowak

Gest zanurzenia dłoni w

1 X 2017. Owoce Ducha

W archikatedrze lubelskiej wierni przezywali pierwsze zaplanowane na ten rok duszpasterski wydarzenie parafialne: Owoce Ducha drogą poznania Osoby Ducha Świętego.

Hasłem wydarzenia były słowa: Wszystkie moje źródła są w Tobie. W tym dniu w prezbiterium zostało umieszczone drzewo z korzeniami zanurzonymi w wodzie. Drzewo to obrazowało życie człowieka, który napełniony łaską Bożą wydaje dobre owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, łagodności, opanowania. Na zakończenie Mszy świętej wszyscy zostali zaproszeni do wykonania gestu zanurzenia ręki w „Wodzie Żywej” i uczynienia znaku krzyża. Gest ten był wyrazem podjęcia osobistej decyzji życia według Ducha Bożego.

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9320