Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Drugi rok realizacji Planu 2016-2019

Cel ogólny roku 2017

Do końca 2017 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu,poszukuje tego, co łączy przez swoje inicjatywy apostolskie i stałą formację wewnętrzną, a szczególnie przez zaangażowanie się w realizację duszpasterskiego wezwania: Idźcie i głoście, zaproponowanego przez KEP. 

 

Uzasadnienie:

1) z problemu

Żyjemy w społeczeństwie, które jest rozbijane różnego rodzaju emocjonalnymi i politycznymi konfliktami przenoszonymi na świat wartości co rzutuje również na sferę życia duchowego i kościelnego.  

2) z ideału

Bóg oczekuje od nas włączenia się w Jego plan pojednania ludzi między sobą i z Nim. „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” J17,20.

3) z nawrócenia

Należy zatem pomóc członkom GP doświadczać, że różnorodność jest naturalnym punktem wyjścia do poszukiwania w innych tego dobra, które łączy.

 

DYREKCJA PGP

Cel ogólny roku 2017

Do końca 2017 r. Dyrekcja PGP w odpowiedzi na znaki czasu, zaangażowała się w poszukiwanie tego, co łączy przez skuteczne koordynowanie realizacji całego planu na wszystkich poziomach promocji. 

 

Zespół dyrekcji:  ks. Mirosław Grendus – dyrektor, ks. Adam Lewandowski, ks. Andrzej Lupa - wicedyrektorzy

Inicjatywy

1. Regularne spotkania okresowe zespołu dyrekcji: spotkania przed konwiwencjami, uzgadnianie wspólnego stanowiska między innymi przez rozmowy drogą elektroniczną.

2. Zespołowe konsultacje decyzji dotyczących całej Grupy. 

3. Ocena realizacji zaprogramowanych zadań. 

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8404