Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

 

PROMOCJA APOSTOLSKA

Cel roku:

 

Do końca 2017 roku PGP w jedności z Grupą światową, w odpowiedzi na znaki czasu,poszukiwała tego, co łączyprzez swoje inicjatywy apostolskie.

 

SEKCJA I. Promocja duchowości wspólnotowej (poza Grupą)

1. Sesja o dialogu dla nauczycieli przedszkolnych

Białystok, 20-23 kwietnia 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, s. J. Zawadzka

2. Sesja: Królestwo Boże w nas

Krynica Morska, 12-24 czerwca 2017

Odpowiedzialny: ks. M. Nowak i grupa warszawska

3. Rekolekcje dla księży "O dialogu duszpasterskim"

Nałęczów, 25-29 wrzesień 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. A. Lewandowski

4. Rekolekcje dla księży "Priorytety duszpasterskie w diecezji i parafii"

Elbląg, 20-24 listopada 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając, ks. J. Miciński

5. Sesja o Parafialnym Projekcie Odnowy i Ewangelizacji

Wrocław, 23-26 października 2017

Odpowiedzialny: ks. M. Grendus, ks. S. Zając, ks. M. Janczyszyn

 

SEKCJA II.  Zespół Animacji PPOE

Poziom uwrażliwiania projektu (nowe parafie)

1. Sesja Kościół - świat (dla zespołu parafialnego)

Jawidz-Rokitno, luty/marzec 2017

Sośno, 17-19 września 2017

Odpowiedzialny: ks. A. Lewandowski, ks. S. Zając

2. Sesja Powołanie Świeckich

Częstochowa, par. św. Floriana, 13-15 września 2017

Sośno, 16-18 listopada 2017

Odpowiedzialny: ks. A. Lewandowski, ks. S. Zając

3. Sesja Wprowadzenie do PPOE

Mąkoszyce, 12-14 luty, 4-6 września 2017

Szydłowice, 15-17 luty, 7-9 września 2017

Lubsza,18-20 luty, 10-12 września 2017

Kalisz, par. Opatrzności Bożej 21-23 luty 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

Poziom pogłębienia motywacji (duchowość komunii)

1. Formacja współpracowników

Lublin – 4-5 luty 2017, Hrubieszów 2-5 luty 2017, 11-12 luty 2017, Ostrowiec świętokrzyski-Szewna – 8-9 kwietnia 2017, Szówsko – czerwiec 2017, Krosno - październik 2017, Dys  – październik 2017, Kalisz – 2-4 październik 2017, Malbork – październik/Listopad 2017, Łęczna 2 tury – listopad 2017, Kazimierzówka - data, Przemyśl- data, Morawica - data, Toruń – data

Odpowiedzialny: Promotorzy w parafiach

2. Międzyparafialna sesja dla współpracowników duszpasterskich

Malbork-Elbląg, 7/8 marca 2017

Odpowiedzialny: ks. J. Miciński

Poziom realizacji i towarzyszenia projektom (metodologia)

1. Programowanie parafialne

REJON LUBELSKO-SANDOMIERSKI

Denków i Szewna, czerwiec 2017

Dys, 5-7 V 2017

Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

Kazimierzówka, 29-31 maja 2017

Hrubieszów, 1-3 czerwca 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

Lublin, lipiec 2017

Odpowiedzialny: ks. A. Lewandowski

Łęczna, czerwiec 2017

Odpowiedzialny: ks. A. Lupa

REJON PÓŁNOCNY

Kalisz, 23-25 III 2017 (programowanie wstępne), 19-21 VI 2017

Malbork (par. MBNP), 12-14 V 2017, (par. Miłosierdzia Bożego), 15-17 V 2017, Elbląg (par. św. Józefa), 9-11 V 2017

Malbork (św. Urszula), Elbląg (MBKP) VI 2017

Odpowiedzialny: ks. M. Grendus, ks. S. Zając

REJON ZACHODNI

Mąkoszyce, 5-7 X 2017

Szydłowice, 8-10 X 2017

Lubsza, 11-13 X 2017

Odpowiedzialny: ks. S. Zając

REJON PRZEMYSKI

Przemyśl, Szówsko, czerwiec 2017

Krosno, czerwiec 2017

Odpowiedzialny: ks. M. Grendus

 

SEKCJA III. Doroczna pielgrzymka Ruchu dla Lepszego Świata

Ogólnopolska Pielgrzymka Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

Hrubieszów, 19-20 sierpnia 2017

i przygotowanie do pielgrzymki w Elblągu, sierpień 2018

Odpowiedzialny: ks. W. Oleszek

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8432