Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

 

POZIOM RELACJI ZEWNĘTRZNYCH

Cel roku:

 

Do końca 2017 roku PGP w swoich relacjach zewnętrznych w odpowiedzi na znaki czasu, zaangażowała się w poszukiwanie tego, co nas łączy przez podjęcie relacji z rozpoznanymi środowiskami i instytucjami. 

 

SEKCJA I. Relacje ze strukturami kościelnymi 

Zadania

1. Spotkania z biskupami miejsc, w których rozpoczyna się realizację projektu PPOE.

2.  Spotkanie z biskupem zamojsko-lubaczowskim.

3.  Poszukiwanie innych grup i struktur zainteresowanych dziedzictwem duchowości komunii.

4. Życzenia świąteczne.

 

SEKCJA II. Relacje z osobami i organizacjami społecznymi

1. Środowiska samorządowe.

2. Środowiska zawodowe.

3. Rok br. Alberta Chmielowskiego, 300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

SEKCJA III. Relacje z osobami innych obrządków i wyznań

1.  Uwrażliwianie na relacje ekumeniczne.

 

SEKCJA IV. Relacje z sympatykami, współpracownikami i ekspertami

1. Konsultacje podczas refleksji nad czytaniem „znaków czasu”. 

 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5873