Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2016/2017


Do końca czerwca 2017 roku, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu zostanie uwrażliwiona na tożsamość chrześcijańską wypływająca z sakramentu chrztu świętego i umacnianą w sakramencie pokutuy jako znaku zjednoczenia ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, poprzez wydarzenia ewangelizujące i spotkania w Grupach Sąsiedzkich w ramach III Etapu Odnowy.


Wydarzenia ewangelizujące

21 IX 2016r. Dzień Posłańca. 

Hasło: Służba pełna radości.

20 XI 2016r. Zakończenie Roku Miłosierdzia. 

Hasło: Być Chrześcijaninem to pełnić dzieła miłosierdzia.

15 XII 201r. Rekolekcje Adwentowe. 

Hasło: Odpowiedzialność za wiarę.

10 IV 2017r. Spowiedź Wielkopostna. 

Hasło: Być chrześcijaninem to walczyć z grzechem i słabościami.

17 VI 2017r. Wpomnienie św. Brata Alberta. 

Hasło: Ewangelizacja przez uczynki życia.

Parafia w internecie

Historia powstania parafii

Rozwój miasta, powstanie nowego, dużego osiedla skłoniły hierarchię kościelną do odciążenia jedynej ówczesnej miejskiej parafii w Tarnobrzegu – prowadzonej przez dominikanów. Jednym z największych propagatorów był biskup przemyski Ignacy Tokarczuk i ksiądz Michał Józefczyk. W maju 1979 r. wybudowano drewniany kościół. 26 maja 1979 odprawiono pierwszą Mszę Świętą. W tym samym roku pracę w parafii rozpoczynają siostry służebniczki starowiejskie. Ksiądz Józefczyk za swą działalność był sądzony, a komunistyczne władze administracyjne nakazały rozbiórkę. Mimo to w lipcu 1980 r. decyzją biskupa Tokarczuka wydzielono nową parafię. Jej proboszczem został Michał Józefczyk. W 1981 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego i budynku murowanego kościoła. W listopadzie 1982 r. wmurowano kamień węgielny pochodzący z Bazyliki św. Piotra w Rzymie i z Groty Objawień z Lourdes. Budowę oficjalnie zakończono 1 września 1984 r. Poświęcenie kościoła przez biskupa Ignacego Tokarczuka odbyło się w niedzielę 26 czerwca 1988 r. W 1983 r. parafia stała się siedzibą dekanatu Tarnobrzeg-Północ w diecezji przemyskiej. W 1992 r. parafię włączono w skład diecezji sandomierskiej, pozostawiając ją siedzibą dekanatu Tarnobrzeg-Północ, a dziekanem księdza Michała Józefczyka (status ten parafia posiadała do roku 2001, obecną siedzibą dekanatu jest parafia św. Barbary). 23 maja 2004 r. konsekracji kościoła dokonał biskup sandomierski Andrzej Dzięga.

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Proboszcz parafii ks. prał. Michał Józefczyk – od początku powstania parafii


Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji realizowany jest w parafii od 1994 r. 23 września rekolekcje przygotowujące parafian do podjęcia Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji według metodologii Ruchu dla Lepszego Świata poprowadzili: ks. Marian Wrona z Szówska (dyrektor Polskiej Grupy Promotorów) oraz ks. Jan Kutyna z Krosna. 14 grudnia 1994 parafianie podjęli decyzję o podjęciu Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Od tej pory w parafii ukazuje się List do Parafian „Otwarte Serca”. W 2007 r. parafia była gospodarzem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6780