Menu

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018 


Wszyscy mieszkańcy parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie zostali uwrażliwieni na wartość życzliwości poprzez przeżywanie wydarzeń duszpasterskich w czwartym roku realizacji programu.


Wydarzenia ewangelizujące:

7 X 2017. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Hasło: Wzajemna troska jednoczy

Gest: Zauważm żyjących obok, ich radości i problemy i ogranijmy ich troskliwą modlitwą.

26 XI 2017. Uroczystość Chrystusa Króla

Hasło: Królować to służyć

Gest: Zawierzenie Chrystusowi Królowi rodziny i parafii poprzez modlitwę w domu.

21 I 2018. Dzień Babci i Dziadka

Hasło: Obdarujmy sie zrozumieniem

Gest: Zapytanie domowników czego pragna i oczekują oraz powiedzenie im o swoich pragnieniach.

18-21 III 2018. Rekolekcje Wielkopostne

Hasło: Otwórzmy sumienia

Gest: Napisanie swojej hierarchii wartości i podzielenie się nia w rodzinie przez wspólne głośne odczytanie.

13 V 2018. Wniebowstąpienie Pańskie

Hasło: Pomóż mi się zbawić

Gest: Modlitwa wstawiennicza za siebie nawzajem. Zastanowienie się kto z żyjących może potrzebować naszej pomocy do zbawienia i pomodlić się w intencji tej osoby lub osób dowolną modlitwą.

17 VI 2018. Zakończenie roku duszpasterskiego

Hasło: Jesteśmy wdzięczni

Gest: Podziękowanie w domu i w sąsiedztwie za to, że jesteśmy. W rejonach szczególne podziękowanei posłańcom i rejonowym.

Parafia w Internecie

Historia parafii

Początki parafii związane są z pracą ojców Dominikanów w Hrubieszowie. Ich obecność datuje się od roku 1416, kiedy to bp chełmski Jan, herbu Cholewa ufundował dla tego konwentu drewniany kościół i zabudowania klasztorne z uposażeniem nadanym przez króla Władysława Jagiełłę. Obecnie istniejący kościół parafialny pw. św. Mikołaja wraz z przylegającym klasztorem Dominikanów wzniesiony został w latach 1730-1766 dzięki staraniom kasztelana bieckiego Józefa Kuropatnickiego oraz jego żony Teresy Zuzanny z Kurdwanowskich. Kościół konsekrowany był w 1750 roku przez ordynariusza chełmskiego Józefa Eustachego Szembeka.

Dzieje hrubieszowskiego klasztoru zakończyła kasata w 1781 r., ale zakonnikom udało się przetrwać do 1819 r. Następnie dominikanie zostali przeniesieni zostali do Krasnobrodu. W latach 20-tych XIX wieku budynki klasztorne zostały przebudowane i adaptowane wg projektu budowniczego obwodu zamojskiego Hiacynta Dąbrowskiego na cele szkolne. Dziś znajduje się tu Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Proboszcz

dr teologii, mgr inż., ks. kan. Wiesław Oleszek

Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji od roku 2014 r. 

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4562