Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Meta roku duszpasterskiego 2017/2018


Do czerwca 2018 roku wszyscy ludzie ochrzczeni i ludzie dobrej woli z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku jako Lud Boży celerujący Eucharystię – są uwrażliwieni na wartość umacniania darami Ducha Świętego przy okazji wydarzeń miesięcznych. Uczestnicy spotkań sasiedzkich pogłębiają tę wartość, a osoby zaangażowane kontynuują przygotowywanie do nowych zadań wynikających z realizacji trzeciego etapu.


Wydarzenia ewangelizujące

Hasło roku: Duch Święty a Eucharystia

9-10 IX 2017r. Ogólnoparafialna pielgrzymka doKrzeptówek w Zakopanem

Gest: Parafianie otrzymują kartki, na których wpisują intencję na piegrzymkę do MB Fatimskiej, uświadamiającą stałą odpowiedzialność świadków bierzmowania za swoich podopiecznych. Kartki będą składane w kościele i wykorzystane podczas specjalnego nabożeństwa w trakcie pielgrzymki.

1 X 2017r. Eucharystia i Procesja Różańcowa w parku MB

Gest: Przygotowanie modlitwy zawierzenia, która będzie umacniała wspólnotę doświadczeniem obecności Ducha Świętego przy okazji Procesji Różańcowej. Modlitwa będzie odczytana przez kolejne Rejony przy każdej stacji, osoby nieobecne na Procesji pomodlą sie w swoich domach.

1 XI 2017r. Eucharystia na cmentarzu

Gest: W dniu Wszystkch Świętych wierni zostali zaproszeni do przypomnienia sobie swoich świętych patronów z chrztu i bierzmowania. Podczas Eucharystii w modlitwie wiernych będzie okazja wezwania w chwili ciszy swoich świętych patronów po wprowadzeniu liturgicznym.

8 XII 2017r. Niepokalane Poczęcie

Gest: Parafianie zostaną zaproszeni do zauważenia jak ważnym darem Ducha Świętego dla całej wspólnoty jest posługa Sióstr Służebniczek w parafii. Każdy będzie miał okazję krótko wyrazić dlaczego Siostry są potrzebne we wspólnocie przez włączenie sie do przygotowania specjalnego albumu. każda rodzina dokończy zdanie zapisane na stronie tytułowej albumu.

11 II 2018r. Eucharystia w Dniu Chorego

Gest: Rodziny zostaną zaproszone do zastanowienia się jak ważna jest gotowość niesienia pomocy dla chorych i potrzebujących w każdym środowisku. Żeby wyrazić wdzięczność tym osobom Posłańcy zbiora informacje od osob chrych i starszych. Ich imiona zostaną wykorzystane w dekoracji na nabożeństwo dla chorych (imię zostanie wpisane w serce). Za wszystkich zostanie odmówiona specjalnie przygotowana modlitwa.

29-30 III 2018r. Triduum Paschalne

Gest: Parafianie zostaną uwrażliwieni na to jak ważna jest troska o wzajemne zaufanie, które nigdy nie jest dane na zawsze. W tym szczególnym czasie, parafianie postarają się pomodlić szczególnie za osoby, do których w ostatnim czasie stracili zaufanie.

18 V 2018r. Bierzmowanie

Gest: Wszyscy parafianie zostaną zaproszeni do osobistego rachunku sumienia z odwagi wiary (świadectwo wiary) według specjalnie przygotowanego formularza na podstawie siedmiu darów Ducha Świętego.

8 XII 2017. Niepokalane Poczęcie

Mieszkańcy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostali uwrażliwieni na wartość zaproszenia do współpracy innych przy okazji przygotowania albumu dla Sióstr Służebniczek pt. „Drogie Siostry jesteście nam potrzebne w parafii, bo…”

Ideałem przyświecającym wydarzeniu jest myśl, że wolą Boża jest, aby dążyć do zbawienia nie w pojedynkę, z wykluczeniem jakichkolwiek relacji, ale we wspólnocie jaką jest Kościół. Celem była pomoc wiernym w odkrywaniu, że każdy człowiek może „coś” wnieść do wspólnego życia, bo każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego właściwe dla siebie, jedyne i niepowtarzalne, które ubogacają wspólnotę. Hasłem wydarzenie była myśl: Nikt z nas nie ma tego, co mamy razem.

Wierni poprzez zaproszenie zostali zaproszeni do zauważenia jak ważnym darem Ducha Świętego dla całej wspólnoty jest posługa Sióstr Służebniczek w naszej parafii. Każdy miał okazję krótko wyrazić dlaczego Siostry są potrzebne we wspólnocie przez włączenie się do przygotowania specjalnego albumu.

List "Wspólna Droga" nr 237

1 XI 2017. Msza św. na cmentarzu

Mieszkańcy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostali uwrażliwieni na siłę wierności chrześcijańskiej przez przypomnienie sobie swoich świętych patronów chrztu i bierzmowania przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Ideałem do którego dąży wspólnota jest, by wszyscy ludzie należący do Kościoła pielgrzymującego – ochrzczeni, chwalebnego – święci, i cierpiącego – dusze w czyśćcu, tworzyli jedność i pomagali sobie w drodze do zbawienia.

Celem wydarzenia była pomoc ludziom w rozumieniu tajemnicy Świętych obcowania i danie możliwości zwracania się w modlitwie do swoich świętych patronów i wzywania ich wstawiennictwa w swojej pielgrzymce wiary. Hasłem wydarzenia były słowa: Święci patronowie módlcie się za nami.

Gestem wydarzenia było przypomnienie sobie swoich świętych patronów z chrztu i bierzmowania. Podczas Eucharystii w modlitwie wiernych był moment wezwania swoich świętych patronów.

1 X 2017. Eucharystia i Procesja Różańcowa w Parku Matki Bożej

Mieszkańcy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostali uwrażliwieni na wartość zawierzenia przez odmówienie specjalnej modlitwy przygotowanej na Procesję Różańcową.

Wolą Bożą jest, żeby parafianie otwierali się na Ducha Świętego i zawierzali Bogu, bo „gdy nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch Święty przyczynia się za nami”.

Celem wydarzenia była pomóc ludziom zawierzać swoje problemy przez stworzenie okazji do wspólnej modlitwy w tej formie. Hasłem wydarzenia były słowa: Maryjo Tobie zawierzamy.

Gestem wydarzenia było przygotowanie modlitwy zawierzenia, która będzie umacniała wspólnotę doświadczeniem obecności Ducha Świętego przy okazji Procesji Różańcowej. Modlitwa była odczytana przez kolejne Rejony przy każdej stacji, osoby nieobecne na Procesji mogły pomodlić się w swoich domach.

List Wspólna Droga nr 235

9-10 IX 2017. Pielgrzymka parafialna  do Krzeptówek w Zakopanem  

Mieszkańcy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostali uwrażliwieni na potrzebę otwierania się na dary Ducha Świętego przez zaproszenie do przygotowania intencji modlitewnej dla osób, których byli świadkami bierzmowania przy okazji Parafialnej Pielgrzymki do Matki Bożej Fatimskiej.

Ideałem, do jakiego wzywa nas Pan Jezus, jest pamięć o tych, dla których byliśmy świadkami bierzmowania, i za których wiarę też jesteśmy odpowiedzialni.

Celem przeżytego wydarzenia była pomoc w uświadomieniu sobie odpowiedzialności za przekazywanie wiary następnym pokoleniom poprzez przypomnienie o darach Ducha Świętego, które otrzymali w dniu Bierzmowania. A jego gestem było przygotowanie kartki z intencją na Pielgrzymkę do Matki Bożej Fatimskiej.

List Wspólna Droga nr 234

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7861