Menu

Wyszukiwanie

Relacja ks. Stanisława Zająca

Sesja o komunikacji w Kazimierzówce

Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego na to, co się dzieje, można powiedzieć, że jest dość optymistycznie. Pierwszą radością tego roku była sesja formacyjna, która odbyła się w Kazimierzówce w dniach 2-4 lutego. Sesja poświęcona była roli komunikacji w realizacji programu odnowy parafii.  Była na tyle znacząca, że zadecydowano, aby ją dalej kontynuować.

Analiza i diagnoza parafii w Częstochowie

W dniach 18-20 lutego odwiedziłem parafię św. Floriana w Częstochowie i rozpoczęliśmy pierwszą fazę analizy i diagnozy parafii. Analiza i diagnoza jest bardzo trudnym zadaniem, szczególnie jeśli robi się to po raz pierwszy. Jednak ku mojej radości, praca ta bardzo ożywiająco i mobilizująco wpłynęła na zespół. Warto zaznaczyć, że razem z ks. Dariuszem Nowakiem byliśmy w jednej z parafii częstochowskich, której proboszcz podjął decyzję rozpoczęcia programu odnowy parafii. Konkretne działania zostały zaplanowane na jesień tego roku.

Realizacja programu w Kaliszu

Stamtąd pojechałem do Kalisza, aby wesprzeć zespół, który znalazł się w trudnej sytuacji po zmianie proboszcza. Byłem tam przez trzy dni od 21 do 23 lutego. Przyznam, że niepokoiłem się o realizację programu odnowy z tego powodu, że Parafialny Zespół Koordynacyjny nie ma jeszcze doświadczenia i jest nieliczny, natomiast nowy proboszcz dopiero zapoznaje się z programem. Brakuje też wystarczających struktur komunikacji. Ku memu zaskoczeniu zespół przekroczył wszelkie moje oczekiwania, ludzie potrafili ruszyć z programem i zrealizowali trzy wydarzenia. To dało okazję, żeby podjąć głęboką refleksję nad teologiczną i duszpasterską wartością realizacji programu. Mogliśmy się cieszyć tym dobrem, które się dokonało jak również znaleźć drogi wyjścia w pokonywaniu problemów, które się pojawiły. To wszystko dobrze prognozuje na przyszłość dla zespołu i parafii.

Spotkanie uwrażliwiające w Lublinie

W niedzielę 25 lutego udałem się do parafii św. Antoniego w Lublinie. Celem wyjazdu było uwrażliwienie uczestników liturgii na potrzebę odnowy i ewangelizacji parafii. Po każdej Mszy św. odbywało się spotkanie dla zainteresowanych, w sumie uczestniczyło w nich się ok. 150 osób. Umówiliśmy się z ludźmi na spotkanie następnego dnia na godz. 16.00. Ro spotkanie zakończyło się omówieniem strategii dalszej współpracy w przygotowaniu rozpoczęcia programu odnowy.

Ocena półrocznej pracy we wrocławskich parafiach

2 marca pojechałem do trzech parafii w diecezji wrocławskiej. Celem była, podobnie jak i w Kaliszu, ocena półrocznej pracy. Na każdą parafię były przewidziane dwa dni. Te spotkania były bardzo potrzebne, bo mogliśmy już w sposób konkretny i merytoryczny uświadomić sobie na czym polega istota programu: Co jest najważniejsze? Na co w szczególny sposób trzeba zwracać uwagę przy realizacji wydarzeń? Okazało się, że konieczne jest wyjaśnianie ludziom co jest wartością w przeżywaniu wydarzeń i jaki sens i jaką szansę przezmiany daje wykonanie gestu. Podkreślona została wartość osobistej formacji członków zespołu koordynacyjnego oraz posłańców.

Międzyparafialna sesja o komunikacji w Lubszy

Bardzo ciekawym doświadczeniem był wspólny udział w sesji o komunikacji, która odbywała się w Lubszy. Myślę że można cieszyć się z dwóch konkretnych efektów: pierwszy to uświadomienie sobie troski o wewnętrzny porządek emocjonalny i dobrą komunikację wewnętrzną. Drugi to doświadczenie wspólnej drogi i współpracy przedstawicieli tych parafii. Jest to dla mnie radosną prognozą na efektywną współpracę dzięki wzajemnemu wspieraniu się i motywowaniu na drodze odnowy parafii. To doświadczenie może być doskonałą motywacją do wychodzenia z indywidualistycznego modelu funkcjonowania parafii.

Kolejne parafie zainteresowane programem odnowy

W tym czasie otrzymałem wiadomość, że cztery kolejne parafie w diecezji wrocławskiej chcą rozpocząć przygotowania do realizacji programu odnowy parafii. Zdumiewa i raduje mnie dynamizm, który został wzbudzony w diecezji wrocławskiej. Potrzeba dużo łaski Bożej, abyśmy mogli te wezwania jako grupa podjąć. Również Łotwa zgłosiła gotowość dwóch kolejnych parafii zainteresowanych programem.

Bardzo proszę całą grupę o zorganizowanie jak najszerszego zaplecza modlitewnego w intencji realizacji tych inicjatyw.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
102