Menu

Wyszukiwanie

Parafia w internecie

Historia powstania parafii

Kościół powstał w II poł. XIV w. Franciszkanie, którzy przybyli do Ziemi Chełmińskiej w 1239 roku utworzyli konwent toruński.Budowę murowanego kościołarozpoczęli w 1343 roku. Była ona prowadzona etapami zakończona została w końcu XIV wieku. Wzniesiony kościół to jedna z najwspanialszych gotyckich budowli halowych Polski północnej. Nie posiadał wieży, lecz jedynie sygnaturki, co było zgodne z regułą zakonu. Pierwotnie każdą z trzech naw nakrywał osobny dach, który w 1798 roku zastąpiono jednym ogromnym wspólnym dachem. W 1557 roku zakonnicy oddali miastu kościół i zabudowania klasztorne. Świątynia służyła luteranom ze Starego Miasta a w zabudowaniach klasztornych ulokowano założone w 1568 r. protestanckie gimnazjum.

W 1724 roku następstwie „tumultu toruńskiego”, klasztor z kościołem powrócił do katolików i przekazany został bernardynom. Kościół doznał poważnych uszkodzeń podczas oblężeń miasta w roku 1809 i 1813. Wyremontowano go w latach 1825 -1830. Po kasacie zakonu bernardynów w 1821 roku budynki klasztorne przejęło miasto i dokonało ich rozbiórki. Parafia Wniebowzięcia NMP została erygowana 1 kwietnia 1831 r.

W 40. rocznicę śmierci ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 23 lutego 1985 r. dokonano złożenia relikwii kapłana w południowej ścianie kościoła. Od 31 marca 2001 r. parafia otrzymała drugiego patrona – bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Proboszcz parafii - ks. prał. Józef Nowakowski z parafią związany jest od 1972 r., najpierw jako wikariusz, a od 1976 r. jako jej proboszcz. 


Realizacja Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji

Od roku 1994 w parafii realizowany jest Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji, wtedy to ks. bp Andrzej Suski wydał zezwolenie na prowadzenie parafii według modelu wypracowanego przez Ruch dla Lepszego Świata.

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6795